Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Spar på el, selv om der er kvoter

Bragt i Information

D. 20.2. bragte Information to artikler om el-besparelser og EU's kvotesystem for CO2 med overskriften ”CO2-kvoter betyder, at elbesparelser er uden effekt”. Men kan det nu passe? Artiklerne byggede bl.a. på interviews med Lars Aagaard, Dansk Energi.

I EU’s kvotesystem tildeles udledningsrettigheder for CO2 til energiselskaberne og de store industrier i perioden 2008-12. Ca. halvdelen af energiforbruget er omfattet af kvotesystemet. Udenfor er trafikken, landbruget og individuel boligopvarmning. Tildelingen af kvoter er afpasset til, at EU skal opfylde sit mål på 8% reduktion sammenlignet med 1990 ved en kombineret indsats inden for og uden for kvotesystemet. Overskrider udledningerne kvotemængden skal der betales en høj strafafgift Dog er der en dark horse, som også blev beskrevet i artiklerne – nemlig de såkaldte CDM-kreditter – Clean Development Mechanism, dvs. investering i reduktioner i ulandene. Herved kan en virksomhed i et rigt land slippe for at reducere i egen virksomhed. Men det er vanskeligt at dokumentere, at CDM investeringer reelt reducerer udslippet af drivhusgasser..

Man kunne så læse: ”Elbesparelser i Danmark betyder blot, at DONG eller et andet energiselskab får CO2-kvoter til overs, som de vil sælge til andre kvotevirksomheder i EU med behov for mere CO2-udledning. Alt CO2-incitament for forbrugerne og det danske samfund til at spare el er fuldstændig væk”. Dette er en meget kortsigtet betragtning.

Klimaindsatsen er langsigtet, og kan ikke bare vurderes inden for en femårig periode.

EU har foreløbigt sagt, at man under alle omstændigheder vil reducere med 20% frem til 2020. Og man har lovet at reducere med 30 % som led i en global aftale. Behovet for reduktioner er imidlertid snarere op mod 40 % i 2020 i den rige verden. Hvor EU endelig lægger sig, skal besluttes i København i december 2009. Og her er det faktiske energiforbrug i EU afgørende for EU’s politiske handlemuligheder. Jo lavere energiforbrug i EU jo mere ambitiøst kan EU arbejde for en global aftale.

Lad os så forestille os, at ingen sparer. Så skal der købes rigtig mange af de nævnte CDM-kreditter, som ikke vil medføre reelle reduktioner med samme sikkerhed som reduktioner inden for EU’s grænser. Og det vil blive meget svært at komme igennem politisk med skrappere reduktioner i næste kvoteperiode.

Men hvad kan der så ligge bag betragtningerne fra Lars Aagaard (LA)? Er det ligegyldigt, om danske elforbrugere sparer? Ja, hvis man ser statisk og nationalt på det – det er ligegyldigt, om energibesparelserne sker i Danmark eller i andre EU-lande, og Danmark er et lille land – så i princippet kunne de andre godt nå målet, uden at Danmark gjorde noget. Men det kan næppe være det LA mener. Men også under et kvotesystem skal nogen altså gøre noget, hvis vi skal nå målene, og hvis Danmark og EU skal kunne reducere kraftigere fremover. Faktum er, at Danmark har svært ved at nå sin del af målet – med den passive politik, som regeringen har fulgt siden 2001. Også EU har svært ved at nå sit mål. Det tegner til, at op til 2/3 af Danmarks reduktionsmål må nås via køb af kreditter/kvoter i udlandet – og det gælder vel at mærke begge sektorer – med og uden kvoter.

Med andre ord, uden en kraftanstrengelse de næste 4 år skal vi købe os fra det meste af vores forpligtelse. Og så siger Dansk Energi til sine kunder: Den klarer vi. Det skal I slet ikke tænke på! Så må man uvilkårligt tænke: har energiselskaberne fået for mange kvoter, eller har de opdaget en fidus, så de i den sidste ende kan købe sig billigt fra at opfylde målet?

Heldigvis har vi også hørt andre toner fra Dansk Energi. I et interview i det seneste nummer af ”Vedvarende Energi & Miljø” blev direktør Hans Duus, Dansk Energi spurgt, om det var ligegyldigt, om ”fru Larsen” sparede på el, når kvoten så bare blev solgt til andre EU-lande. Han sagde: ”Jeg vil svare fru Larsen, at hun skal fortsætte med at spare på energien, for jo mere hun sparer på de fossile brændstoffer, jo billigere bliver kvoterne, og dermed bliver det lettere for politikerne at lave en skrap reduktion”. Så kort og klart kan det siges!

Men kan Europa ligeså godt bruge løs og så bare betale de fattige lande for at spare? Nej, det er faktisk vores forbrug og udslip, som ikke er bæredygtigt. Det internationale klimapanel IPCC siger, at verdens udslip skal være halveret i 2050. De rige lande skal reducere med 60-80% for at give plads til velstandsstigning i de fattige lande. Det er udmærket med en vis mængde af investeringer i CDM-projekter. Det medfører teknologioverførsel til fattige lande og kan måske gøre ulandene mere positive over for en ny global aftale i 2009. Men det reducerer ikke nødvendigvis den globale udledning af drivhusgasser. Så CDM-kreditter skal være supplerende i forhold til den hjemlige indsats – det står også i den nuværende Kyoto-aftale.

Kvotesystemet er svært at overskue for borgerne, og det indebærer en fare for ansvarsforflygtigelse. Men systemet er kun et redskab, der giver økonomiske incitamenter for at nå de nødvendige reduktioner. Reduktioner som reelt ikke kan nås, hvis ikke vi alle fortsat gør en indsats for at reducere vores energiforbrug og få omstillet energisystemet fra kul , gas og olie til vedvarende energi. Jeg tror meget på sådanne, men de kan ikke stå alene. For på trods af økonomiske incitamenter, er der også brug for lovgivning, kampagner og oplysning.

Vi har utvivlsomt en kommunikationsopgave. Allerede når vi får at vide, at det er ligegyldigt, hvor på jordkloden reduktionerne foregår, vil mange tænke: hvorfor så lige i Danmark? Vi udgør jo kun en promille af verdens befolkning. Men verden består af promiller, og vores promille er ikke mere ligegyldig end alle de andre. Tværtimod, da vi hører til de rigeste, som hidtil har været skyld i klimaproblemet gennem vores overforbrug af fossile ressourcer.

Og for at gøre en lang historie kort: den nuværende tildeling af kvoter gælder kun for 5 år, og vi skal reducere vores udslip, for at målene kan strammes i næste periode.

Christian Ege
Formand, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small