Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Gode takter i ny energiaftale, men for lavt ambitionsniveau

Pressemeddelelse

Det Økologiske Råd hilser velkomment, at der endelig kommer en energiaftale, og at det blev en bred aftale. Der er håb om, at vi nu kan komme ud af de senere års stilstand på området. Der er flere fremskridt i aftalen i forhold til det oprindelige udspil fra regeringen, bl.a.

  • De hævede afregningspriser for el fra vindkraft og biogas
  • Yderligere to havvindmølleparker og nye vindmøller på land
  • Lidt højere mål for energibesparelser – dog ikke meget, da man tilsyneladende samtidig har skiftet basisår fra 2005 til 2006. Der har netop været en stigning på 1½% i 2006 i forhold til 2005.
  • Skærpede krav til energiforbruget i nyt byggeri fra henholdsvis 2010, 2015 og 2020 – men desværre ikke skærpede krav til energirenovering af eksisterende byggeri – hvor der ellers ville være betydeligt mere at hente end i nyt byggeri
  • Vedvarende energi skal i 2011 udgøre 20 % af vores energiforbrug mod nu 15 % - det sikrer, at man ikke udskyder indsatsen til den sidste del af perioden frem mod 2020, hvor vi bliver forpligtet af EU til at VE skal udgøre 30%.
  • Der er medtaget en smule støtte til elbiler, bølgekraft, solceller og varmepumper
  • Det er godt at aftalen kun er fireårig, så man kan stramme ambitionerne efter 2011.

På trods af de positive elementer er aftalen udtryk for et kompromis, som ikke er ambitiøst nok til at sikre den nødvendige udbygning med VE og den nødvendige indsats for energibesparelser i Danmark. Det er heller ikke nok til at sikre Danmark i front for en ambitiøs energi- og klimapolitik i EU og globalt.

Særlig trist er det, at regeringen fortsat ønsker at udvide brugen af kul ved at tillade det på Avedøre- og Skærbæk-værkerne, hvor det hidtil har været forbudt. Det er godt, at oppositionen har fået dette taget ud af aftalen – så kan vi kun håbe på, at regeringen besinder sig over for at ville fremme det værste af de fossile brændsler.

Som forventet tager aftalen ikke for alvor hul på trafikkens CO2-udledning – udover støtten til elbiler. Herudover stod regeringen helt uforberedt på trafikområdet, bl.a. fordi man havde afskåret Infrastrukturkommissionen fra at se på trafikbegrænsning. Der skal snarest lægges forslag frem til, hvordan trafikken også kan bidrage. Det aktualiseres yderligere af, at vi nu fra EU får et selvstændigt reduktionsmål for trafik, landbrug og individuel boligopvarmning – dvs. de sektorer som er uden for kvotehandels-systemet i EU.

Christian Ege
Formand, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small