Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Mest klima for pengene?

14. februar 2008

Bragt i 92-gruppens nyhedsbrev

Af: Søren Dyck-Madsen, energi- og klimamedarbejder i Det Økologiske Råd

Der bliver i øjeblikket regnet på, hvad de forskellige elementer i EU’s klima- og energipakke koster. Men det er absolut ikke enkelt at give et bud på, for elementerne i klimapakken hænger uløseligt sammen, og ændres kravene på det ene område, påvirker det prisen for de andre indsatser. Hvis reduktionsmålet for drivhusgasser holdes på de nuværende 20 % i 2020, og målet for vedvarende energi (VE) sættes til 20 % samme år, så vil VE-delen være det stærkeste mål. Derfor vil alle omkostninger blive tillagt VE-udbygningen, mens prisen for en CO2 udledningskvote i EU vil nærme sig nul. Sådan regner man i dag. Men egentlig ønsker EU en 30 % klimagasreduktion. Vedtages dette i EU, vil dette mål være stærkere end VE-målet. Herved vil prisen for en udledningskvote få en væsentlig værdi, hvilket igen vil betyde, at energipriserne vil stige. Og så vil den tillægspris, som VE behøver for at konkurrere i markedet, blive kraftigt reduceret.

Havde der også været vedtaget bindende mål for energibesparelser på 20 % eller 13 % absolut reduktion, så ville dette mål have været langt den billigste måde at nå alle tre mål på. En reduktion i energiforbruget vil nemlig automatisk medføre en stigning i andelen af VE med det resultat, at udbygningen med VE skulle være betydeligt mindre – og dermed billigere. Således kan man få nøjagtig den pris, man ønsker, for enten udbygning af vedvarende energi eller for reduktion af klimagasser, blot man fastlægger sit beregningsgrundlag herefter. Når man som i EU’s udspil regner med 20 % VE, 20 % klimagasreduktion og ingen bindende energisparemål, så får man en urimeligt høj pris for udbygningen med VE. Om dette er bevidst, skal være usagt. Dertil kommer, at den høje pris for VE-udbygning er en følge af, at EU ligesom det internationale energiagentur IEA regner med, at olien falder kraftigt i pris i det næste årti – hvad der forekommer urealistisk.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small