Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Både gode og dårlige elementer i Kommissionens udspil

23. januar 2008

Pressemeddelelse

Udspillet tager udgangspunkt i en 20 % reduktion af udslippet af klimagasser i 2020. Det en skuffelse, set i forhold til at EU gerne skal have en progressiv rolle i de internationale klimaforhandlinger. Det internationale klimapanel siger, at de rige lande skal reducere med 25–40 % i 2020 – hvilket også blev vedtaget på Bali.

Vi må derfor opfordre til at reduktionsmålet snarest muligt hæves til mindst 30 % - som skal ske internt i EU - plus en procentdel, som kan opfyldes via projekter i u-landene.

Kommissionen foreslår så en udmøntning af de 20 % vedvarende energi (VE) i 2020, som topmødet vedtog i foråret 2007. Udmøntningen er udelukkende hængt op på medlemsstaterne, og samtidig er sanktionsmulighederne helt utilstrækkelige. Hvis ikke dette ændres, må man forudse, at målet ikke nås. Samtidig holder Kommissionen stadig fast i en klimafjendtlig beslutning om 10 % biomasse i transportsektoren – ganske vist med et krav om at denne skal være bæredygtigt produceret. Men dette krav er slet ikke præcist og omfattende nok.

Derimod hilser vi fordelingen af forpligtelserne velkommen. Det er helt fair, at rige lande skal gøre en større indsats end fattige. Og at meget klimabelastende lande som Danmark skal reducere mere end mindre klimabelastende lande. Og Danmark kan sagtens leve op til de krævede 30% VE i 2020 – det har både Ingeniørforeningen og Teknologirådet vist i deres forslag til (scenarier for) energistrategi.

Vi skal derfor opfordre dan danske regering og Folketing til at arbejde for, at Kommissionens udspil forbedres – og samtidig acceptere den danske andel i forpligtelserne. Danmark skal fastholder, at vi har en førertrøje. Det kan kun ske, hvis den danske indsats for VE og energibesparelser strammes gevaldigt op i forbindelse med afslutning af de igangværende energiforhandlinger – efter de sidste 6 års stilstand.

Kun herved kan vi bevare en stærk position på energi- og miljøteknologi, som netop er en af Danmarks styrker i globaliseringen. En position som let bliver truet af regeringens afvisning af, at Danmark skal påtage sig fair og ambitiøse målsætninger.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege: 28 58 06 98 eller Søren Dyck-Madsen 30 89 60 80


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small