Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Regeringsgrundlaget på energi- og klimaområdet: gode hensigter og få konkrete løfter

Pressemeddelelse

Regeringsgrundlaget på energi- og klimaområdet indeholder flere elementer, der peger fremad. Men overordnet gentager regeringen blot de utilstrækkelige mål, som den tidligere har fremlagt, herunder målet om 30% vedvarende energi i 2025. Derimod er det nyt, at der udmeldes et "pejlemærke" om 20% i 2011 - mod 15% i dag. Dette indikerer, at regeringen ønsker at komme hurtigt i gang med indsatsen, hvad der er positivt. Men målet bør skærpes til 50% vedvarende energi i 2025.

Regeringen vil sikre energibesparelser på i gennemsnit 1,4%/år i 2010-25. Dette er lidt mere ambitiøst, end de 1,25%, som lå i regeringens udspil i januar 2007 – men det svarer til hvad regeringspartierne meldte ud allerede i juni, som led i energiforhandlingerne, som endnu ikke er afsluttet.

Det er positivt, at regeringen nu endelig tilkendegiver, at de vil tage initiativ til at udbyde en ekstra vindmøllepark - så man kan begynde at indhente det forsømte fra årene efter 2001. Regeringen vil fremlægge en strategi til reduktion af energiforbruget i nybyggeri og ved ombygninger. Det er positivt, hvis en sådan strategi kommer til at indeholde effektive virkemidler.

Regeringen tilkendegiver at ville fremlægge forslag, der skal sikre mere biomasse og mindre fossile brændsler på kraftværkerne. Det er positivt og tyder på et omsving i forhold til regeringens hidtidige kurs, hvor man har villet overlade brændselsvalget til kraftværkerne selv.

Regeringen tilkendegiver at ville effektivisere energiafgifterne. Det er positivt, hvis der kommer opbrud i den konservering af de grønne afgifter, som skattestoppet hidtil har medført. Men retningen for regeringens initiativ er uklar. Det anføres, at incitamentet til at reducere CO2-udledningen skal være det samme inden for og uden for den kvotebelagte sektor. Det kunne tolkes som at man vil øge incitamentet uden for den kvotebelagte sektor, men det kan også tolkes, som at man vil forringe det inden for kvote-sektoren. Det sidste har skatteministeren ofte tidligere fremført – i form af at afskaffe CO2-afgiften på kvoteomfattede virksomheder. Er der tale om det sidste, vil det virke miljømæssigt negativt, så længe man forærer de fleste kvoter til virksomhederne.

Endelig har regeringen på transportområdet ingen nye konkrete initiativer til CO2-reduktion, udover at ville pålægge olieselskaberne at tilsætte mindst 5,75% biobrændstoffer i 2010. Det er dog tvivlsomt, om dette vil være et miljømæssigt fremskridt. Det anføres, at det skal være EU-certificeret biobrændstof – men vi ved endnu ikke, om EU er i stand til at opstille en troværdig certificeringsordning.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small