Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Klimapanelet og Al Gore får Nobels fredspris

Pressemeddelelse

Det er utrolig glædeligt, at Nobel-komiteen har valgt at give fredsprisen til det internationale klimapanel IPCC og Al Gore. Det er en anerkendelse af, at løsning af klimaproblemet er en af de største udfordringer, som vi står over for – men samtidig en udfordring som vi kan løse, hvis der er vilje til det. Det kræver blot, at vi i de rige lande er villige til at bruge de nødvendige virkemidler, som kan få virksomhederne til at spare på energi og fremstille energibesparende produkter – og samtidig få os som borgere til at efterspørge disse varer samt ændre vores adfærd i retning af lavere udslip af drivhusgasser. Desuden kræver det, at vi er villige til at støtte ulandene i at opnå renere teknologi, så de både kan få økonomisk vækst og samtidig reducere – eller stabilisere - deres udslip.

Fredsprisen vil garanteret få klimaskeptikerne til endnu engang at prøve at finde hår i suppen i Al Gores film. Man vil først og fremmest vende tilbage til spørgsmålet om vandstandsstigninger. I filmen nævnes muligheden for en stigning i vandstanden i verdenshavene på 7 m, uden at det nævnes, hvor hurtigt dette kan ske. Det har fået nogle til fejlagtigt at tro, at Al Gore påstår, at det kan ske i dette århundrede. Det kan det ikke – det vil sandsynligvis tage mellem 500 og 1000 år. Men det betyder ikke, at vi bare kan vente med at gøre noget. Meget tyder på, at hvis vi ikke vender udviklingen inden for de næste 15-25 år, vil vi nå et punkt, hvor udviklingen accelererer af sig selv. Det skyldes bl.a., at smeltning af isen i Arktis vil reducere jordens evne til at reflektere solstrålerne. Desuden vil tundraen smelte og frigøre kolossale mængder af metan, som er en stærk drivhusgas. Al Gores film bygger på solid videnskabelig dokumentation, og forsøgene på at finde hår i suppen kan ikke ændre dette billede.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small