Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Uholdbare påstande om atomkraften

Bragt i Ingeniøren

I Ingeniøren d. 28/9 fremsætter Uffe Korsbech (UK), Søren Kjærsgård (SK) og Kristian Lund Jepsen (KLJ) i separate debatindlæg en række påstande om atomkraftens renæssance, omkostningseffektivitet og evne til at løse klimaproblemerne. Men a-kraften oplever faktisk ikke en renæssance og er ikke omkostningseffektiv i forhold til alternativet, som er vedvarende energi og energibesparelser. Desuden er den uegnet til at løse klimaproblemerne.

UK skriver, at der er fuld gang i den globale udbygning af a-kraften. Men der er i dag 435 a-kraftreaktorer i drift (1) og kun 22 under opførelse, hvoraf 17 bygges i Asien. For yderligere 14 reaktorer er byggeri startet, men derefter suspenderet. Ca. 45 pct. af alle verdens reaktorer er ældre end 25 år, og 90 pct. er ældre end 15 år. For at opretholde den nuværende kapacitet skal der bygges 15-20 nye reaktorer om året indtil 2030, hvor et stort antal skal tages ud af drift. Men for øjeblikket bliver der kun opført 3-4 årligt (2).

Der har været et brat fald i ordrerne på nye a-kraftreaktorer. Det skyldes ikke, som det ofte hævdes, politisk modstand, men derimod dårlig økonomi. Den gennemsnitlige byggeperiode er steget fra 66 måneder i midten af 70erne til 116 måneder mellem 1995 og 2000 (3). Det skyldes bl.a. de stadigt mere komplekse reaktordesigns. Den nye European Pressurized Reactor, der er under opførelse i Olkiluoto i Finland, følger dette mønster: Byggeperioden blev oprindeligt sat til 48 måneder og anlægsomkostningerne til 19 mia. kr. To år inde i byggeprocessen er byggeriet foreløbigt forlænget med 24 måneder og anlægsomkostningerne steget til 30 mia. kr.

En af grundene til, at det finske parlament i sin tid accepterede Olkiluoto 3 reaktoren, var at en tilsvarende satsning på vedvarende energi og energieffektivitet vurderedes til at være op imod 4 mia. kr. dyrere. Et konsortium af store industrielle energiforbrugere, Elfi, skønnede imidlertid i september, at 2 ½ års forsinkelse af Olkiluoto 3 reaktoren vil koste elforbrugerne i Finland og de øvrige nordiske lande 22 mia. kr. (4). Den finske parlamentsbeslutning hviler med andre ord på forkerte økonomiske forudsætninger.

Et lignende billede ses i Frankrig: Hovedentreprenøren, det statsejede franske energiselskab Areva, vandt entreprisen på et nyt a-værk ved at give bygherren en fast pris, hvad der er uhørt for så store projekter. Samtidigt var prisen urealistisk lav. Således ligger prisen pr. installeret KW 25 pct. højere for den tilsvarende reaktor i Flamanville i Frankrig (5). Det opsigtsvækkende tilbud blev delvist finansieret af statsgaranterede lån fra det franske kreditagentur COFACE, hvad der normalt anses for ulovligt ifølge EU-retten.

Der er altså grunde til, at a-kraften - i modsætning til hvad KLJ hævder - ikke er populær i Frankrig. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2006 går kun 8 pct. af alle franskmænd ind for at sikkerhed i den franske energiforsyning skal tilvejebringes gennem satsning på a-kraft. 63 pct. mener, at det bør ske ved hjælp af solenergi og 38 pct. gennem vindkraft (7).

En rapport udgivet af det østrigske miljøministerium i januar i år skønner , at ny atomkraft giver 2,5-10 gange mindre reduktion af CO2-udledningen pr. investeret krone end investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet (8).

De regnestykker for a-kraftens omkostningsniveau, som SK og KJL opstiller, hviler på forkerte forudsætninger: Dels indregner man ikke i fuldt omfang omkostningerne for afviklingen af atomkraftværkerne og opbevaringen af det radioaktive affald, og dels tager man udgangspunkt i, at a-kraftselskaberne ikke betaler fuld forsikring for de skader, en alvorlig ulykke på et atomkraftværk vil kunne påføre omgivelserne. A-kraften i Europa er beskyttet af et konkurrenceforvridende forsikringsloft. Uden dette ville produktionsomkostningerne for a-kraftindustrien stige med omkring 200 pct. (9).

Akraftøkonomi ville være endnu mere anstrengt, hvis der ikke gennem årtier, bl.a. i kraft af EURATOM-aftalen, var ydet formidable forsknings- og udviklingstilskud til a-kraft. I dag udgør sådanne tilskud i EU ca. tre gange så store beløb, som der ydes til energieffektivisering og bæredygtige energiformer.

Endelig er atomkraften ikke CO2-neutral. Det skyldes bl.a., at man skal bruge en anden energikilde til at producere varme, fordi man ikke kan bruge overskudsvarmen fra a-kraft til opvarmning, eftersom man af sikkerhedshensyn er nødt til at lægge værkerne langt fra de store byer. Medregnes dette producerer effektive gasfyrede kraftvarmeværker mindre CO2 pr. energienhed end a-kraft kombineret med olie- eller gasbaseret varmeforsyning. Forholdet er senest blevet belyst i en undersøgelse, bestilt af det tyske miljøministerium hos Økoinstituttet i Darmstadt (10). Hertil indvender a-kraft tilhængerne ofte, at man blot kan installere elvarme og bruge a-værkerne til at levere denne el også. Men dette vil være meget ineffektivt, idet man så skal installere endnu mere af den dyre a-kraft – og endnu mere kølevand skal køles bort.

Kilder:

(1) International Atomic Energy Agency (IAEA), Annual Report 2006, s. 1, http://www.iaea.org/Publications/Reports/Anrep2006/anrep2006_full.pdf

(2) Stephen Thomas, Peter Bradford, Antony Froggatt, David Milborrow, The economics of nuclear power, Report prepared for Greenpeace International, May 2007, s. 10-11, http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/the-economics-of-nuclear-power.pdf og Uranium Resources and Nuclear Energy, Background paper prepared by the Energy Watch Group, December 2006, EWG-Series No 1/2006, s. 5-6, http://www.lbst.de/publications/studies__e/2006/EWG-paper_1-06_Uranium-Resources-Nuclear-Energy_03DEC2006.pdf

(3) The economics of nuclear power, s. 1.

(4) Olkiluoto reactor a 3 billion mistake says Greenpeace, Press release Greenpeace 11/9 2007, http://www.olkiluoto.info/en/13/3/126/

(5) Nucleonics Week, German utilities nearer decision to invest in Flamanville-3, Issue 46, November 17, 2005.

(6) European Renewable Energies Federation (EREF), EREF deplores COFACE state aid decision of the European Commission in the case of nuclear power support, Press Declaration 26 September 2007, http://www.eref-europe.org/dls/pdf/2007/eref_pr_260907.pdf

(7) European Commission, Attitudes towards Energy, Special Eurobarometer, January 2006, s. 6, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_247_en.pdf

(8) Nuclear Power, Climate Policy and Sustainability, An Assessment by the Austrian Nuclear Advisory Board, Federal Ministry of Agriculture and Forestry, Environment and Water Management, January 2007, s. 16 og s. 190-191, http://www.nirs.org/climate/background/austriangovtreport607.pdf

(9) Bas Leurs and Ron Wit, (CE Delft) in cooperation with: G.A. Harder, A. Koomen and F.H.J. Kiliaan (Ernst & Young Rotterdam) and G, Schmidt (Oko Institut, Darmstadt, Germany), Solutions for Environment, Economy and Technology, Environmentally harmful support measures in EU Member States, Report for European Commission, DG Environment, January 2003, s. 132.

(10) Atomstrom - weder billig noch gut fürs Klima, Pressemitteilung, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Nr. 113/07, Berlin, 24.04.2007, http://www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_22112005/pm/39226.php og Treibhausgasemissionen und Vermeidungskosten der nuklearen, fossilen und erneuerbaren Strombereitstellung, Uwe R. Fritsche, Koordinator Bereich Energie & Klimaschutz, unter Mitarbeit von Lothar Rausch und Klaus Schmidt, Öko-Institut, Büro Darmstadt, März 2007, s. 7 og 9, http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/hintergrund_atomco2.pdf


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small