"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Åbningstalen og klimapolitikken

Pressemeddelelse

Det Økologiske Råd glæder sig over, at statsministeren udtaler sig klart om klima og energi i sin åbningstale: ”Videnskaben har talt. Nu må politikerne handle”. Med andre ord – slut med Lomborg-æraen og få klima- og energipolitikken tilbage på sporet. Vi er også glade for, at statsministeren henviser til, at EU vil reducere udledning af drivhusgasser med 30% i 2020 som led i en global aftale. Ofte tales der kun om de 20%, som EU er villig til at gennemføre ensidigt. Men de 30% er tættere på det, som det internationale klimapanel peger på er nødvendigt for at begrænse temperaturstigningerne til 2°C. Men det er vel at mærke 30% på globalt plan, og her bør de rige lande snarere reducere med 40% for at kompensere for, at ulandene ikke kan reducere så meget.

Dernæst siger statsministeren så, at regeringen har fremlagt et ambitiøst energiudspil. Det er der dog ikke så mange andre end regeringen, som mener. Regeringens udspil vil ikke kunne leve op til det, som man må forvente bliver Danmarks andel af EU's 30% reduktion. Således opererer regeringen kun med at øge den vedvarende energis andel fra de nuværende 15 til 30% (endda i 2025) - og med energisparemål, som kun lige kan holde trit med et energiforbrug, som ellers ville stige, dvs. netto et konstant energiforbrug. Det er slet ikke ambitiøst nok.

Det Økologiske Råd holdt d. 27. september en konference om regeringens energi- og klimaudspil. Vi bad et dommerpanel med repræsentanter for erhvervsinteresser inden for energi samt for energiforskningen om at bedømme regeringens udspil, på baggrund af en række oplæg. Panelet bestod af Anders Stouge, Branchedirektør, Energiindustrien, Dorthe Bechmann, chefingeniør, Rockwool International a/s og Ulla Röttger, direktør for Amagerforbrændingen, formand for Det Rådgivende Energiforskningsudvalg. Panelets bedømmelse kan sammenfattes til, at regeringens udspil ikke er ambitiøst nok til at løse opgaven, med undtagelse af forskningsindsatsen – og så var der et punkt, hvor dommerne ikke kunne tage stilling inden for tidsrammen. Men en god indsats på forskning alene gør det ikke. Der skal også være virkemidler, der sikrer, at forskningsresultaterne tages i brug. Panelets samlede bedømmelse vil sammen med oplæggene på konferencen fra d. 3. oktober kunne ses her.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17