Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Åbningstalen og klimapolitikken

Pressemeddelelse

Det Økologiske Råd glæder sig over, at statsministeren udtaler sig klart om klima og energi i sin åbningstale: ”Videnskaben har talt. Nu må politikerne handle”. Med andre ord – slut med Lomborg-æraen og få klima- og energipolitikken tilbage på sporet. Vi er også glade for, at statsministeren henviser til, at EU vil reducere udledning af drivhusgasser med 30% i 2020 som led i en global aftale. Ofte tales der kun om de 20%, som EU er villig til at gennemføre ensidigt. Men de 30% er tættere på det, som det internationale klimapanel peger på er nødvendigt for at begrænse temperaturstigningerne til 2°C. Men det er vel at mærke 30% på globalt plan, og her bør de rige lande snarere reducere med 40% for at kompensere for, at ulandene ikke kan reducere så meget.

Dernæst siger statsministeren så, at regeringen har fremlagt et ambitiøst energiudspil. Det er der dog ikke så mange andre end regeringen, som mener. Regeringens udspil vil ikke kunne leve op til det, som man må forvente bliver Danmarks andel af EU's 30% reduktion. Således opererer regeringen kun med at øge den vedvarende energis andel fra de nuværende 15 til 30% (endda i 2025) - og med energisparemål, som kun lige kan holde trit med et energiforbrug, som ellers ville stige, dvs. netto et konstant energiforbrug. Det er slet ikke ambitiøst nok.

Det Økologiske Råd holdt d. 27. september en konference om regeringens energi- og klimaudspil. Vi bad et dommerpanel med repræsentanter for erhvervsinteresser inden for energi samt for energiforskningen om at bedømme regeringens udspil, på baggrund af en række oplæg. Panelet bestod af Anders Stouge, Branchedirektør, Energiindustrien, Dorthe Bechmann, chefingeniør, Rockwool International a/s og Ulla Röttger, direktør for Amagerforbrændingen, formand for Det Rådgivende Energiforskningsudvalg. Panelets bedømmelse kan sammenfattes til, at regeringens udspil ikke er ambitiøst nok til at løse opgaven, med undtagelse af forskningsindsatsen – og så var der et punkt, hvor dommerne ikke kunne tage stilling inden for tidsrammen. Men en god indsats på forskning alene gør det ikke. Der skal også være virkemidler, der sikrer, at forskningsresultaterne tages i brug. Panelets samlede bedømmelse vil sammen med oplæggene på konferencen fra d. 3. oktober kunne ses her.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Offentligt møde om landbrug:
Fosfor - en ny game-changer?
Tid: ons.18. april, kl. 14.30-17.30. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Læs mere

pdf Se program (398 KB)

Tilmelding


Generalforsamling 2018
i Det Økologiske Råd

Tid: ons.18. april, kl. 18-20. 
Sted: Hos dagbladet Information, St. Kongensgade 40C, København K
Tilmelding og dagsorden

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small