Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Åbningstalen og klimapolitikken

Pressemeddelelse

Det Økologiske Råd glæder sig over, at statsministeren udtaler sig klart om klima og energi i sin åbningstale: ”Videnskaben har talt. Nu må politikerne handle”. Med andre ord – slut med Lomborg-æraen og få klima- og energipolitikken tilbage på sporet. Vi er også glade for, at statsministeren henviser til, at EU vil reducere udledning af drivhusgasser med 30% i 2020 som led i en global aftale. Ofte tales der kun om de 20%, som EU er villig til at gennemføre ensidigt. Men de 30% er tættere på det, som det internationale klimapanel peger på er nødvendigt for at begrænse temperaturstigningerne til 2°C. Men det er vel at mærke 30% på globalt plan, og her bør de rige lande snarere reducere med 40% for at kompensere for, at ulandene ikke kan reducere så meget.

Dernæst siger statsministeren så, at regeringen har fremlagt et ambitiøst energiudspil. Det er der dog ikke så mange andre end regeringen, som mener. Regeringens udspil vil ikke kunne leve op til det, som man må forvente bliver Danmarks andel af EU's 30% reduktion. Således opererer regeringen kun med at øge den vedvarende energis andel fra de nuværende 15 til 30% (endda i 2025) - og med energisparemål, som kun lige kan holde trit med et energiforbrug, som ellers ville stige, dvs. netto et konstant energiforbrug. Det er slet ikke ambitiøst nok.

Det Økologiske Råd holdt d. 27. september en konference om regeringens energi- og klimaudspil. Vi bad et dommerpanel med repræsentanter for erhvervsinteresser inden for energi samt for energiforskningen om at bedømme regeringens udspil, på baggrund af en række oplæg. Panelet bestod af Anders Stouge, Branchedirektør, Energiindustrien, Dorthe Bechmann, chefingeniør, Rockwool International a/s og Ulla Röttger, direktør for Amagerforbrændingen, formand for Det Rådgivende Energiforskningsudvalg. Panelets bedømmelse kan sammenfattes til, at regeringens udspil ikke er ambitiøst nok til at løse opgaven, med undtagelse af forskningsindsatsen – og så var der et punkt, hvor dommerne ikke kunne tage stilling inden for tidsrammen. Men en god indsats på forskning alene gør det ikke. Der skal også være virkemidler, der sikrer, at forskningsresultaterne tages i brug. Panelets samlede bedømmelse vil sammen med oplæggene på konferencen fra d. 3. oktober kunne ses her.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis