Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vindkraft og kraftvarme i synergi

Bragt i Ingeniøren

Af Søren Dyck-Madsen, Civilingeniør, Det Økologiske Råd

Morten Boje Bjarke (MBB) skriver i Ingeniøren den 24.8. at vi skal undlade udbygning med vindkraft nu af hensyn til økonomien i den decentrale kraftvarme, indtil ”fremtidssikringen af de decentrale kraftvarmeproducenters omstilling til vind-venlig produktion er gennemført”.

I Det Økologiske Råd har vi stor forståelse og respekt for MBB’s forsøg på at sikre den decentrale kraftvarmes overlevelse i et stadigt mere centraliseret energisystem. Men vi er ikke enige i, at et midlertidigt stop for nye vindmøller er et af midlerne i denne overlevelse.

MBB’s centrale scenarium opererer med kraftigt udbyggede transmissionsledninger mellem Danmark og Tyskland, Sverige og Norge. Han antager, at en fortsat udbygning med vindkraft vil presse prisen på el så langt ned, at de decentrale kraftvarmeværker får ondt i økonomien. Alle disse tre lande arbejder for øjeblikket med udbygningsplaner for vindkraft. Derfor må man selv med et centralt scenarium se på, hvorledes dansk produceret vindkraft kan gives en højere værdi. Det kan ske ved at undgå tvangseksport og i stedet anvende den konstruktivt herhjemme.

Her er fjernvarmenettet en helt central faktor for indpasningen af både ”overskydende” vind og andre svingende produktioner af VE, da fjernvarmenettet har indbygget en lagringskapacitet, som endda kan øges ved en intelligent forbrugsstruktur hos slutbrugerne.

I dag er fjernvarmesystemet bare ikke helt gearet til denne opgave, og mængderne af ”overskydende” vindstrøm er for små til at indpasningen heraf kan gennemføres rentabelt gennem centrale og decentrale varmepumper. Så allerede her er der behov for støtte i en overgangsperiode. Regeringen har indtil videre valgt en kortsigtet løsning, nemlig at støtte installation af elpatroner. Men der er langt mere perspektiv i at fremtidssikre systemet ved installation af varmepumper, som egner sig til en større andel af vindkraft-el.

Det er en politisk kendsgerning, at EU har vedtaget en øgning af VE-andelen i EU til 20 % i 2020. Og at første forslag til fordeling mellem landene skal foreligge i december 2007. En række lande kan umuligt nå de 20 %. Derfor vil bl.a. Danmark være nødt til at komme betydeligt over de 20%. Denne fordeling vil efter al sandsynlighed pålægge Danmark en betydelig udbygning af VE, som fortrinsvis vel ske som vindkraft.

Det vil sige, at vi får mere vindkraft i Danmark, både på land (når politikerne får taget sig sammen) og til havs. Og mere vindkraft vil kræve større lagerkapacitet for den vindproduktion, som ikke umiddelbart kan anvendes som elektricitet. Denne lagerkapacitet findes i fjernvarmesystemet inkl. slutbrugere og kraftvarmeproduktionen – både i den centrale, og især i den decentrale kraftvarmeproduktion.

Den øgede vindkraft vil fremover gøre det rentabelt at investere i og drive varmepumper centralt og decentralt, simpelthen fordi de vil få en langt større driftstid end i dag, hvor overskuddet af el fra vindmøllerne kun sker ganske få timer om året. På denne måde gives den ”overskydende” vindstrøm en øget værdi, og ”pristruslen” mod de decentrale kraftvarmeværker mindskes. Her skal lige bemærkes, at overskydende dansk el for en lige så stor dels skyld skyldes fortsat el-produktion på de centrale kraftvarmeværker på grund af en ufleksibel produktion, som holdes konstant også når det blæser.

Vi er helt enige med MBB i, at der i den sammenhæng er et stort behov for at se på afgiftsstrukturerne for samspillet mellem el og varme i kraftvarmesystemer med vind og varmepumper. Som det er skruet sammen i dag er der simpelthen ikke økonomi i at optimere energisystemet på en fornuftig måde. Her skal ses på afgifterne for ”overskydende” vindstrøm, som i varmepumper konverteres til lagringsbar varme. Der skal også ses på takststruktur og marked for levering af central og især decentral reserve- og balancekraft.

I den sammenhæng er vi enige med MBB i, at den decentrale kraftvarme naturligvis skal bevares og styrkes – men det skal fortrinsvis ske gennem økonomiske omlægninger, så incitamentet til at fastholde decentral kraftvarme og indpasse vindkraften heri øges.

Det skal ikke ske ved at skrue ned – heller ikke midlertidigt - for de danske ambitioner om udbygning med betydeligt mere vindkraft til lands og til vands.

For vi brug for en udbygget vindkraft – ud fra mange hensyn. Det gælder klimaet, opfyldelse af fremtidige EU-krav og udfasning af den fossile energi. Desuden skal vi sikre fortsat dansk førerskab på vindmølleområdet og den tilhørende økonomi.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small