Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Besparelser er hot!

Sendt til Politiken, men ikke optaget

Bjørn Lomborgs bog ”Cool it” blev præsenteret både med anmeldelse og interview i Politiken d. 4.9. BL bevæger sig med museskridt i retning af, at vi da godt kan prøve lidt med nogle CO2-afgifter, som kan få os til at spare på de fossile brændsler. Men vi må endelig ikke gøre for meget. Og anmelderen, Stig Ørskov, gør BLs ord til sine egne: hvis virksomheder og forbrugere tvinges til at anvende dyrere energialternativer, vil det ramme den økonomiske vækst. Det er forældet tankegods, som for længst er modbevist af seriøse videnskabelige undersøgelser. Det gælder f.eks. et stort europæisk projekt ledet af professor Mikael Skov Andersen, som påviste, at CO2-afgifter med en intelligent tilbageførsel af provenuet har haft en positiv effekt på konkurrenceevnen.

Hvis BLs teorier holdt, skulle Sovjet og Østeuropa have stået i en fantastisk konkurrenceposition ved murens fald, da deres industrier længe havde haft adgang til billig energi og ingen ”pisk” i retning af at investere i energibesparelser eller renere energikilder. Men det forholder sig lige omvendt. De virksomheder, der tvinges til at reducere deres forurening, er samtidig dem, der får trimmet deres produktion og klarer sig bedst i konkurrencen.

Dermed falder hele fundamentet for BLs såkaldte Copenhagen Consensus – at vi skal lade være med at bruge penge på at spare energi og så sende pengene til de sult- og AIDS-ramte i stedet. Der er nemlig i det lange løb ingen penge at spare ved at frådse med energien og bruge forældede energikilder.

BL gentager også, at det med stigende vandstand i verdenshavene er ikke så slemt – blot 30 cm frem til år 2100. For det første er dette den allermest optimistiske forudsigelse. Her regner man kun med, at vandet i havene udvider sig pga. opvarmningen, men slet ikke at isen smelter på Grønland. I virkeligheden taler klimapanelet (IPCC) om 30-90 cm. Og efterfølgende satellitmålinger offentliggjort af det tyske bæredygtighedsråd WBGU viser, at IPCC virkeligheden viser større stigninger end IPCC’s modeller For det andet interesserer BL sig ikke for, hvad der sker efter år 2100. Han går blot ud fra, at hvis det går værre, kan vi gøre noget ved det til den tid. Han ser bort fra, at forskerne peger på, at der vil opstå en selvforstærkende effekt. Når isen smelter på Nordkalotten, forsvinder dens reflekterende virkning på sollyset og opvarmningen øges. Når moserne i den sibiriske tundra smelter, sker der en voldsom frigivelse af metan, som er en langt stærkere drivhusgas end CO2. Dvs. at hvis vi om 30 eller 50 år skulle beslutte, at nu ville vi virkelig gøre noget for at stoppe udslippene, kan det vise sig at være for sent. Derfor er det vigtigt at forholde sig til muligheden af en 7 meters vandstandsstigning i havene. Selv om det først indtræffer om 700 eller 1000 år, kan der gå langt kortere tid, før det ikke længere kan afværges.

BL hævder også, at den globale opvarmning vil spare flere kuldedødsfald, end den vil medføre varmedødsfald. Det bygger BL på en enkelt undersøgelse fra England, hvor man har særligt mange dårlige varmesystemer. Derimod er der andre undersøgelser, der kommer til det modsatte resultat, som BL vælger at se bort fra.

BL støtter, at der gives penge til forskning i renere teknologier. Han har en tyrkertro på, at når disse først er udviklet, bliver de indført helt af sig selv. Historien modbeviser dette. F.eks. har bilindustrien længe kunnet fremstille biler med et langt lavere brændstofforbrug. Men enten har industrien ikke haft nogen interesse i at markedsføre dem – eller også er de ikke blevet solgt. F.eks. er VW-Lupoen, som kører 33 km/l, stort set kun blevet solgt i Danmark, fordi vi havde indrettet vores skattesystem, så det kunne betale sig at købe den. Nu er den gået ud af produktion. Der er brug for virkemidler, der kan få os til at tænke mere langsigtet.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small