Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Udnyttelsen af a-kraft er ikke CO2-fri

Bragt i Ingeniøren

Af Christian Ege, Formand for Det Økologiske Råd, Uffe Geertsen, Miljøkonsulent Det Økologiske Råd og Cand. jur. Niels Henrik Hooge

I Ingeniøren nr. 26 besværer Bertel Lohmann Andersen (BLA) og Søren Kjærsgård (SK) sig over, at vi har påpeget, at udnyttelsen af a-kraft ikke er CO2-fri, men at det tværtimod forholder sig således, at gasfyrede kraftvarmeværker producerer mindre CO2 pr. leveret energienhed end a-kraft. Det er ellers ikke nogen nyhed - det hænger sammen med, at man ikke kan udnytte overskudsvarmen fra et a-kraftværk, hvorfor dette skal kombineres med olie- eller gasbaserede varmeværker. Dette er der set bort fra i den australske undersøgelse, som BHA henviser til. Det samme gælder SKs regnestykke.

Forholdet er senest belyst i en undersøgelse fra marts i år, bestilt af det tyske miljøministerium hos Økoinstituttet i Darmstadt [1]. Her analyseres udledningerne af drivhusgas fra strømproduktion, på grundlag af livscyklusanalyser. Et tysk atomkraftværk udleder 31-61 g CO2 pr. produceret kWh strøm, afhængigt af oprindelsesstedet for det uran, der bliver brugt som brændsel. I modsætning hertil udleder vindkraft kun 23 g/kWh og vandkraft 39 g. PV (solenergi) ligger med 89 g stadigvæk lidt over a-kraften, men forventes at blive mere effektiv.

Men en husholdning har udover el også brug for varme. Er man afhængig af a-kraft, må man have dækket sit varmebehov andetsteds fra, typisk ved hjælp af olie- eller gasopvarmning. Tager man udgangspunkt i produktionen af 1 kWh strøm og 2 kWh varme, producerer et mindre gasfyret kraftvarmeværk mindre CO2 (747 gr.) end kombinationen af atomstrøm og olieopvarmning (772 gr.). Det samme gælder selvfølgelig vind- og vandkraft, men her slipper man helt for produktion af overskudsvarme. Langt det bedste klimaregnskab fås fra et biomassedrevet kraftvarmeværk, hvor udledningen beløber sig til 228 gr. CO2. Det skal så tilføjes, at forholdene er anderledes, hvis der produceres el til industri- eller transportformål.

[1] Atomstrom - weder billig noch gut fürs Klima, Pressemitteilung, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Nr. 113/07, Berlin, 24.04.2007, http://www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_22112005/pm/39226.php og Treibhausgasemissionen und Vermeidungskosten der nuklearen, fossilen und erneuerbaren Strombereitstellung, Uwe R. Fritsche, Koordinator Bereich Energie & Klimaschutz, Öko-Institut, Büro Darmstadt,März 2007, s. 7, http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/hintergrund_atomCO2.pdf


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small