Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

London går forrest

En ny ambitiøs plan for London vil skære tres procent af byens udledning af CO2 inden 2025. Et af midlerne for at nå det mål er massive støtteordninger til isolering af huse.

Af Lene Okholm, Det Økologiske Råd


Londons borgmester Ken Livingstone har netop søsat en plan for, hvordan byen skal skære ned på sit udslip af drivhusgasser med tres procent indenfor de næste tyve år. Ifølge borgmesterens medarbejdere er det den mest vidtrækkende af sin art, der er sat i gang i en by på størrelse med London. Der er afsat godt en halv milliard kroner til realisering af planen på næste års budget.

Målet er at få miljø og klimaforandringer på dagsordenen hos byens borgere og erhvervsliv. I forordet til planen skriver Livingstone: ”Vi har alle et ansvar for, at de individuelle handlinger vi foretager kan have uacceptable konsekvenser for samfundet som helhed. At købe en brændstofslugende firehjulstrækker er et individuelt valg, men det skaber CO2, som bidrager til den globale opvarmning og derfor er til skade for alle. Det burde derfor ikke være mere samfundsmæssigt acceptabelt end at kræve retten til at smide affald på gaden.” BOX 1

Vil ændre adfærden

Han appellerer til byens borgere om at stoppe overforbruget af energi og opfordrer virksomhederne til at gå over til grønnere teknologi. En af borgmesterens største udfordringer er således at overbevise borgerne om, at de skal ændre adfærd: ”At bremse klimaforandringerne kræver ikke, at du giver køb på din livskvalitet – men derimod, at du ændrer den måde hvorpå du lever dit liv i dag”, udtaler Livingstone.

 

Der er da også ved at ske en holdningsændring i den engelske befolkning. F.eks. har BBC en udsendelse, ”The Ethical Mann”, der følger en af stationens nyhedsjournalister i sammen med sin familie at bestræbe sig på at leve så miljøvenligt som muligt i et år. Denne udsendelse er blevet utroligt populær i hele Storbritannien.

Planen er ikke det første radikale initiativ fra borgmester Ken Livingstone i forsøget på at ”forgrønne” Storbritanniens hovedstad. I 2003 indførte han en trængselsafgift på alle biler, der bevæger sig ind over grænsen til Londons bycenter.

London på trist top ti liste

London ligger på en ottendeplads i CO2-udledning blandt verdens byer. Byen sender årligt mere end 44 millioner ton CO2 ud i atmosfæren.. Næsten lige så meget som Danmark, der udleder ca. 55 millioner ton. Hvis der ikke gribes ind, vil byen udlede omkring 52 millioner ton i 2025.
Med sin ”Climate-change Action Plan” skal London nedsætte sit CO2 udslip med tres procent inden 2025 i forhold til det niveau byen havde i 1990. I alt 18 millioner ton, hvilket svarer til et fald på ca. fire procent om året.

 

Om målene nås afhænger til dels af regeringens nationale tiltag. Jo højere afgift, der lægges på CO2-forurening fra fossile brændsler, desto lettere bliver det for London at nå sine mål.

Huse og nybyggeri er et varmt emne for englænderne. På boligområdet står London overfor den største byfornyelse i mands minde op til OL 2012. At byfornyelsen bliver så grøn som muligt var faktisk en af forudsætningerne for, at netop London blev valgt som vært for OL

Dansk mangel på fokus

Mange af de initiativer London nu griber til for at skære ned på sit CO2-udslip er ting, som vi allerede har været igennem her i Danmark. Som eksempler kan nævnes tiltag som efterisolering af hulmure og overgang fra et til to lag glas i vinduerne. Det er derfor ikke her, at vi kan lære noget af vores naboland.
Det vi derimod kan lære noget af, er den både konsekvente, gennemgribende og målrettede måde at gå til sagen på. Man vil det her og har afsat penge til det – mange penge og over en årrække.
Med tiltag som gratis isolering til de fattigste og tilskud til dem med egne midler, med bompenge og afgifter på stærkt forurenende køretøjer har Londons ledelse sat en markant dagsorden. Det sker så på baggrund af et ringere udgangsniveau, hvad angår energibesparende foranstaltninger. Men nu ser det ud til, at der kommer handling bag ordene. Der sættes klare mål og opstilles virkemidler til at nå målene. Det kunne vi lære noget af herhjemme!

 

I Storbritannien er miljø og bæredygtighed et førende emne både indenrigs- og udenrigspolitisk.
Den siddende Labour-regering har netop offentliggjort et omfattende lovforslag, kaldet ”Klimaforandringspakken”, med det overordnede mål at nedsætte Storbritanniens CO2 udslip med mindst 60 % i forhold til 1990 niveau inden 2050. Udspillet indeholder bl.a. skattelettelser til energisparere og støtte til energinvesteringer. Herudover er der forslag om at alle grønne afgifter skal øremærkes miljøinvesteringer.
I januar i år kom der ligeledes et radikalt forslag i høring om at alt nyt boligbyggeri skal være CO2 neutralt inden 2016.

Londons tiltag:

• ”Green Homes”-program, rettet mod Londons 1,4 millioner boliger uden ordentlig isolering. Programmet omfatter støtteordninger på op til halvtreds procent til efterisolering af disse boliger – dog hundrede procent for husholdninger på overførselsindkomster. Herudover omfatter programmet en service, der skal hjælpe Londons borgere med at realisere energibesparelser i deres hjem.

• ”Green Organisations”-program, der er rettet mod både den private og offentlige sektor med det formål at skabe energibesparelser i bygninger, bl.a. ved at slukke for lys og IT-udstyr om natten.

• ”Green Energy”-program, der skal flytte en fjerdel af Londons energiforsyning fra det nationale net over til lokale, decentraliserede systemer inden 2025. Det vil primært ske ved udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme og –køling, såkaldt CCHP – dvs. kombineret køling, varme og el.

• ”Green Transport”-program, der skal sikre fortsat investering i den offentlige transport-sektor, gående og cyklister, promovere motorkøretøjer med lavt energiforbrug samt fuld prissætning på energislugende køretøjer. De mest forurenende køretøjer; såsom busser og lastbiler skal betale, hvad der svarer til godt 250 kroner om dagen for at færdes i byen. Forslag om en ”Low Emission Zone”

Links/Referencer:

• Nationalt forslag til imødegåelse af klimaforandringer: http://www.official-documents.gov.uk/document/cm70/7040/7040.pdf
• Nationalt udspil mod nul-CO2 byggeri: “Building a Greener Future: Towards Zero Carbon Development” http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1505157
• Londons Climate Action Plan: http://www.london.gov.uk/mayor/environment/climate-change/ccap/index.jsp

 

 

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small