Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Krav til og fordele for Danmark

Bragt i Venstres Ungdoms nyhedsbrev

Det Økologiske Råd står som en af de mest seriøse organisationer, der tager udgangspunkt i en kamp for et bedre miljø. Derfor er vi glade for at kunne have den ære at få et bidrag fra energimedarbejder i Det Økologiske Råd, Søren Dyck-Madsen.

Af Søren Dyck-Madsen, Af Søren Dyck-Madsen,
energimedarbejder i Det Økologiske Råd

Klimatopmødet i 2009 forventes at være der, hvor en global aftale om perioden efter 2012 skal indgås. At dette topmøde er "flyttet" fra Brasilien, som stod for tur, til Danmark er et udtryk for dansk styrke i de internationale klimaforhandlinger og en global tiltro til, at Danmark kan klare opgaven.

Vi støtter fuldt ud dansk værtskab for klimatopmødet i 2009. Danmark har i de seneste par år udvist internationalt lederskab, vilje og dygtighed i det internationale klimaarbejde, som berettiger til tilli­den. Nationalt halter det derimod noget mere.

Verdens tillid stiller krav til Danmark

Danmark kan som det eneste land i Verden vise en historisk udvikling med vækst i bruttonational­produktet samtidig med, at vores bruttoenergiforbrug er forblevet konstant de sidste 25 år. Og vi har erobret en førerposition for energiteknologiske produkter – især med vindmøller. Danmark bruges som skoleeksempel på, at en omstilling kan lade sig gøre også i en vækstøkonomi.

Det er derfor bekymrende, at de sidste års udvikling i det danske energiforbrug viser tendenser med stigende elforbrug, stigende transportforbrug og en global placering som nr. 10 med udslip af driv­husgasser pr. indbygger i 2006. Vindkraft-udbygningen blev sat i stå efter 2001. Den er først nu ved at komme i gang igen til havs, og på land sker der fortsat ikke noget. Og når dansk CO2 udslip stiger 16 % fra 2005 til 2006 på grund af dansk eksport af især kulproduceret el, så bemærkes det nega­tivt.

Værtskabet 2009 stiller derfor krav til Danmark om hurtigst muligt igen at få udslippet af drivhus­gasser på rette spor mod en reduktion på 21 % som gennemsnit i perioden 2008-12. Uden klare fremskridt vil dansk lederskab frem mod topmødet i 2009 blive svækket – og muligheden for dansk eksportboom og for en god global klimaaftale forringes.

Det er således godt, men ikke nok, at statsministeren udmelder, at Danmark skal afkoble sig helt fra brug af fossile brændsler. Der må synlig handling til. Regeringens energistrategi fra januar 2007 var slet ikke stærk og konkret nok til at opfylde målene.

Det betyder, at der skal sættes mere fart i den danske energispareindsats, at transportens udslip af drivhusgasser skal reduceres, at udbygningen med vedvarende energi skal styrkes – først med hurtig opførelse af de to vindmølleparker, som blev aftalt i 2004, og siden med langt mere vedvarende energi (VE).

Værtskab for topmødet giver fordele for Danmark

Verdens øjne på Danmark frem til 2009 giver samtidig en lang række fordele for dansk udvikling, produktion og eksport af energiteknologi. Maksimal udnyttelse af denne fokus på Danmark kræver mere end en politik, hvor man forsøger at ”luske” sig igennem og lige netop overholde vores for­pligtelser, men derimod en ambitiøs og fremtidsorienteret energipolitik, hvor Danmark søger at vise vejen, og få EU og resten af Verden overbevist om at gå samme vej.

I Ingeniørforeningen scenarium for dansk energipolitik 2030 forudsiges det, at en ambitiøs dansk energipolitik med satsning på energibesparelser og udbygning med VE til erstatning af brug af især kul vil medføre en fire-fem dobling af dansk eksport af energiteknologi fra knap 40 mia. kr. i dag til over 160 mia. kr. årligt frem til 2030.

Vi tror derfor på, at klimatopmødet i 2009 kan blive et gevaldigt udstillingsvindue for danske ener­giteknologiprodukter med klare eksportpotentialer – vel at mærke, hvis disse produkter også kan ses i praktisk brug i det danske energisystem som nødvendige ingredienser i en ambitiøs dansk energi- og klimapolitik.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small