Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Spar på el – også selv om der er kvoter!

Sendt til Politiken, men ikke optaget

Lars Trier Mogensen (LTM) kommer i sin artikel i Politiken d. 3.5. med mange gode betragtninger om energibesparelser og Danmarks opfyldelse af Kyoto-aftalen. LTM konkluderer bl.a., at regeringen nu må sætte konkret handling bag sine ord. De grønne afgifter skal udbygges, og der skal lægges loft over energiforbruget. Men der har bredt sig en forvirring om, hvorvidt det hjælper på CO2-udslippet at spare på elektriciteten, når Danmark er med i EU's CO2-kvotehandel. Denne forvirring fremgår også af LTMs artikel: man kan mindske CO2-udslippet fra trafikken, som ikke er med i kvotehandel, men "når det gælder strøm, kan man som individuel forbruger ikke gøre nogen virkelig forskel". Betragtningen er forkert, hvis man blot ser nogle få år frem. Kvoterne aftales for en femårig periode. Derefter skal der meldes nye, og lavere, kvoter ud. Hvis borgerne og virksomhederne ikke har sparet i mellemtiden, bliver det meget svært at komme igennem med den nødvendige sænkning af kvoteloftet. Værkerne vil jo leve op til den efterspørgsel, der er på strøm. Så skal de købe en masse kvoter i udlandet, og så stiger elprisen, og der vil komme et voldsomt politisk pres, for at kvoterne ikke skal strammes så meget.

Klimaspørgsmålet handler jo om at tænke og handle langsigtet. Den CO2 vi lukker ud i atmosfæren i dag bliver der omkring 100 år og gør skade. Så det er mindre interessant, hvad der isoleret sker i perioden 2008-12. Dertil kommer, om betragtningen om elbesparelser og kvoter overhovedet er rigtigt, selv inden for denne korte periode. Det er den kun, hvis der er andre EU-lande, der så forurener tilsvarende mere. Men hvis blot kvoterne alt i alt er stramme, betyder det, at hvis der spares mindre i EU-landene, skal der købes kvoter uden for EU.

LTM begrunder sin betragtning bl.a. med et citat fra Skatteministeriet: "Med EU's kvotedirektiv er der derfor ikke længere nogen CO2-begrundelse for at søge elforbruget begrænset". Men Skatteministeriet har en tyrkertro på kvotekøb i udlandet. Virkeligheden er imidlertid, at der er huller i kontrollen, så man kan ikke altid regne med, at det er ligeså godt at købe kvoter uden for EU som at reducere udledningen herhjemme. Samtidig har skatteministeren et ideologisk projekt om at ville fjerne CO2-afgifterne på industri, fordi han påstår, at det er udtryk for dobbeltbeskatning både at have CO2-afgifter og kvotehandel. Når ministeren så bliver spurgt, om ikke en afskaffelse af CO2-afgiften vil føre til mere sløseri med energi i industrien, svarer han, at det er da også lige meget, fordi der er CO2-kvotehandel, og derfor er det lige meget, om man sparer i Danmark. Skatteministeren er således ikke noget sandhedsvidne i dette spørgsmål, idet han har et ideologisk formål med sine udtalelser.

Miljøministeren har igangsat en kampagne "et ton mindre", der opfordrer os alle til at skære 20% af vores CO2-udledning. Det er en rigtig god idé, blot kampagnen ikke står alene. Der er nemlig fortsat god grund til at spare, også på el. Men det forudsætter, at regeringen tager sig sammen til at beslutte bindende mål og bruger disse til stadige reduktioner af kvoteloftet.

Med andre ord – vi skal som borgere spare på el og anden energi, men samtidig skal regeringen gøre sin del af arbejdet ved at lave stramme kvotelofter, bindende mål for besparelser samt fremme vedvarende energi. Og her har det knebet indtil nu. Energispareforliget fra 2005 var et skridt på vejen, men det mangler endnu at blive udmøntet med konkrete virkemidler.

Christian Ege, formand
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small