Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Dialog med Dong Rnergy

 

Pressemeddelelse

Dansk energi- og klimapolitik ved en korsvej - dialog med Dong Energy

Debatten om energi- og klimapolitik kører på højtryk – efter at regeringen kom med sin energistrategi i januar, det internationale klimapanel med sin seneste rapport d. 2. februar og EU's topmøde tog vigtige beslutninger om Europas fremtidige energi- og klimapolitik d. 8. marts. En af de helt store danske spillere, Dong Energy, har markeret sig flere gange de seneste dage. Anders Eldrup, direktør i Dong-Energy skrev således i Politiken d. 17.3., at Dong hellere vil investere i vindkraft i udlandet end i Danmark. Han begrunder det for det første med, at der allerede er så høj en andel af vindkraft i Danmark. Derfor er der et større problem med at have reservekapacitet stående til den dag vinden ikke blæser. Dette problem kan imidlertid mindskes, hvis man indretter et mere fleksibelt energisystem med varmepumper og flere decentrale biomassefyrede kraftvarmeværker. Varmepumperne kan lave strøm om til varme på de dage, hvor det blæser mest – så man slipper for at sælge strømmen til lave priser i udlandet. De biomassefyrede værker er lettere at starte op og lukke ned og fungerer dermed bedre som reservekapacitet. De store kulfyrede værker, som stadig udgør en stor del af Danmarks elforsyning, har netop den ulempe, at de er dyre at køre op og ned i kapacitet. De egner sig bedst til at køre konstant og passer derfor dårligt sammen med vindkraft.

Eldrups andet argument for at investere i udenlandsk vindkraft frem for dansk er, at afregningsprisen er bedre. Det er korrekt og er et udtryk for, at det politiske flertal i Danmark de sidste 5 år ikke har arbejdet aktivt for at fremme vindkraft. Samtidig skal det dog tilføjes, at elselskaberne har haft en kæmpe fortjeneste på indførelse af CO2-kvotehandel og derfor passende kunne bruge denne ekstraindtægt på at fremme vedvarende energi og energibesparelser.

Energinet.dk – som ejer den overordnede danske infrastruktur for el og gas - siger da også, at der er plads til langt flere vindmøller i Danmark: ”Vi forventer at kunne klare 50%’s vindkraft med en kombination af indenlandske virkemidler, et bedre marked og samhandel med vore naboer” (planlægningsdirektør Peter Jørgensen i Ingeniøren 16.3.).

D. 19.3. sagde Anders Eldrup i P1 Morgen, at en vigtig rolle for Danmark er at have effektive kulfyrede kraftværker, som kan danne model for Kina og andre ulande med høj vækst.

Der er således mange grunde til en dialog med Dong Energy. Direktør Anders Eldrup optræder på et seminar i København d. 26.3. kl. 16, se program nedenfor, sammen med professor Henrik Lund, Aalborg universitet. Denne er netop ekspert i opbygning af fleksible energisystemer og er en af forfatterne til Ingeniørforeningens energiplan, som viser, at vi kan nå op på 50% vedvarende energi i 2025 – og endda med et stort overskud for samfundet. På seminaret vil der være god lejlighed til at diskutere disse spørgsmål, se www.ecocouncil.dk.

Christian Ege, formand
Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98

Seminarets program:

16.00 Velkomst og indledning v/ Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd

16.15 Anders Eldrup, direktør, Dong-Energy: Hvordan kan energisektoren bidrage til udviklingen hen mod en fremtid uden fossile brændstoffer?

16.40 Henrik Lund, professor, AaU og medforfatter til IDAs energiplan: Hvordan kan målene realiseres?

17.05 Pause

17.20 Anne Grete Holmsgaard, SF og Eyvind Vesselboe, V. fremsætter indledende kommentarer samt stiller spørgsmål til indlederne

Derefter debat mellem oplægsholdere, salen og folketingspolitikerne

18.25 Afrunding ved Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd

Tilmelding på info@ecocouncil.dk eller tlf. 33 15 09 77

Kl. 19.00 Generalforsamling i Det Økologisk Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small