Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

En halv sejr til miljøet

Pressemeddelelse

EU-topmødets beslutning om at gøre målet om 20% vedvarende energi i 2020 bindende for medlemslandene er et markant fremskridt og glædeligt i betragtning af, at mange lande har søgt at sabotere beslutningen og nøjes med et vejledende mål. Til gengæld er det skuffende, at det ikke lykkedes at komme igennem med et bindende tilsagn om 30% reduktion af EU's udledninger af drivhusgasser i 2020. I stedet blev besluttet et mål om 30% som led i en global aftale, men kun 20%, som EU binder sig til at gennemføre uanset, hvad den øvrige verden gør. Det er dog et fremskridt, at EU allerede nu vil gå i gang med at planlægge, hvordan man konkret kan nå de 30%. De 30% er absolut nødvendigt, hvis EU skal leve op til sit mål om at begrænse stigningen i den globale gennemsnitstemperatur til 2oC.

Den danske regering har i den sidste fase arbejdet for de 30%’s reduktion. Men det er ærgerligt, at regeringen ikke kom tidligere på banen med dette – dengang der var en reel chance for at få det igennem. I slutningen af 2006 var der 6 EU-lande, heraf flere store, som tilkendegav at ville støtte de 30%, men dengang var Danmark ikke iblandt. Den danske regering accepterede først at kæmpe for dette få uger før topmødet.

Endelig er det problematisk, at man har vedtaget et bindende mål om mindst 10% biobrændstoffer i transportsektoren. Der er ganske vist hæftet en betingelse på, om at målet skal nås på en miljømæssigt bæredygtig måde. Men dette er svagt formuleret, i betragtning af at det med den nuværende viden ikke ser ud til, at 10% kan nås på en bæredygtig måde - med mindre det overvejende bliver i form af 2. generationsteknologi, dvs. fremstillet ud fra restprodukter som halm og affald fra fødevareindustri.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small