Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Brev fra 92-grpen til Anders Fogh om klima

 

Statsminister Anders Fogh Rasmussen
Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

Kære Anders Fogh Rasmussen

Jeg skriver til dig på vegne af 19 danske miljø- og u-landsorganisationer i 92-gruppen. Vi har fulgt diskussionerne om EU’s klima- og energipolitik frem mod Det Europæiske Råds forårsmøde den 8-9. marts.

Vi vil indtrængende opfordre dig til at arbejde for, at Det Europæiske Råd lever op til sit ansvar i klimasagen. Rådet må ikke træffe beslutninger, som undergraver målet om at holde de menneskeskabte klimaforandringer under 2 grader Celcius. Rådet bør tværtimod træffe beslutninger, som demonstrerer, at EU selv vil gøre en stor indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser.

EU’s troværdighed i de internationale klimaforhandlinger står på spil. EU har i mange år haft det fornuftige synspunkt, at udgangspunktet for indsatsen for at bekæmpe klimaforandringerne bør være, hvad naturen kan tåle. Baseret på rapporter fra FN’s klimapanel har EU argumenteret for, at smertegrænsen overskrides, hvis temperaturen på kloden stiger mere end 2 grader Celcius i forhold til niveauet før industrialiseringen. Stiger temperaturen mere, bliver klimaforandringerne for alvor farlige.

2 graders-målsætningen blev bekræftet af EU’s stats- og regeringschefer på topmøder i 2005 og 2006. Det er vigtigt, at beslutningerne på forårsmødet i år understøtter i stedet for at undergrave EU’s linie i de internationale klimaforhandlinger.

Der bør med andre ord ikke kunne herske tvivl om, at EU selv er villig til at levere sin del af indsatsen for at begrænse udledningen af drivhusgasser i et omfang, så den globale temperaturstigning ikke overskrider 2 grader. Derfor bør Det Europæiske Råd også tage kon- sekvensen og forpligte sig på en reduktion af EU’s egne udslip af drivhusgasser med mindst 30 % i 2020.

Kommissionens meddelelse fra januar bekræfter, at de industrialiserede lande bør reducere deres udledninger af CO2 mv. med netop 30 % i 2020 ift. 1990, hvis der skal være en fifty-fifty chance for at holde temperaturstigningen under de 2 grader.

På den baggrund vil det sende et meget uheldigt signal, hvis Det Europæiske Råd - som foreslået af Kommissionen og en række lande - indtil videre kun sætter som unilateralt mål at reducere EU’s udslip af drivhusgasser med 20 % i 2020.

Vi vil opfordre til, at du fortsætter det pres, Danmark hidtil har lagt for at vedtage den nødvendige 30 % reduktion og herved undgå at så tvivl om EU’s ønske om at fastholde 2 graders-målsætningen.

Målsætningen for reduktion af drivhusgasudledningen bør ledsages af andre beslutninger, der demonstrerer, at EU tager klimaproblemet alvorligt og sætter ind på at omlægge EU’s energiforsyning, transportsystem mv. Derfor bør Det Europæiske Råd efter vores opfattelse vedtage bindende målsætninger om reduktion af EU’s energiforbrug med 20 % i 2020 og forøgelse af den vedvarende energis andel af energiforsyningen, så den udgør mindst 20 % i 2020.

Med venlig hilsen

John Nordbo, på vegne af 92-gruppen, som i denne sammenhæng tegnes af:

Care Danmark * Danmarks Naturfredningsforening
Dansk International Bosætningsservice * Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark
Det Økologiske Råd * FN-forbundet * Folkekirkens Nødhjælp * Greenpeace
Kvindernes U-landsudvalg * Mellemfolkeligt Samvirke * Landsforeningen for Økosamfund
Natur og Ungdom * Nepenthes * Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Økonet
Organisationen for Vedvarende Energi OVE * Sydafrika Kontakt
U-landsforeningen Svalerne * U-landsorganisationen IBIS
WWF Verdensnaturfonden

Brevet er sendt i kopi til: Finansminister Thor Pedersen, Transport- og energiminister Flemming Hansen, Miljøminister Connie Hedegaard, Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small