Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Svag energiplan fra regeringen

 

Pressemeddelelse

Regeringens længe ventede energiplan er nu kommet. Den lever slet ikke op til de visioner, som statsministeren kom med i efteråret, om at Danmark skulle frigøre sig helt fra brug af de fossile brændstoffer - kul, olie og gas. Nu sætter regeringen i stedet blot et mål om 30% vedvarende energi i 2025. Men de teknologiske muligheder er langt større. Regeringen tilkendegiver, at den vil fordoble investeringerne i energiforskning, og at den specielt vil tilgodese behovet for demonstrationsanlæg. Dette er positivt – forudsat at man også opretholder satsning på den egentlige forskning.

I Det Økologiske Råd finder vi, at Danmarks mål for 2025 bør være:
· CO2–udslippet reduceres med 50%
· Vedvarende energi skal dække mindst 50% af det samlede energiforbrug
· Herunder skal vedvarende energi dække mindst 80% af elforbruget
· Det samlede energiforbrug skal i faste tal være mindst 15% lavere end i 2005

Dette ville leve op til vores internationale ansvar og forskernes påpegning af, hvad de rige lande skal gøre for at forebygge klimaforandringer og på samme tid give ulandene mulighed for en økonomisk vækst og stigning i energiforbrug. De nævnte mål er absolut realistiske. Men det kræver, at man er villig til at bruge effektive virkemidler, herunder økonomiske virkemidler og lovgivning, samt at man ikke som hidtil lader transportsektoren køre frihjul. Netop anvendelse af nye effektive virkemidler er skudt til hjørnespark i regeringens plan. F.eks. har regeringen sat vindkraftudbygningen ned i gear – og helt standset udbygningen på land – de sidste 5 år, og det fremgår ikke af planen, hvordan man vil få den i gang igen.

Nogle vil – som Dong Energy og Vattenfall har gjort i dag - henvise til problemet med at skaffe el, når vinden ikke blæser. Men dette problem kan løses ved at have biomassefyrede kraftvarmeværker som backup. Desuden skal der indlægges varmepumper i forsyningssystemet. Det vil gøre, at den overskuds-el, der opstår, når det blæser meget, kan omdannes til varme og nyttiggøres som fjernvarme.

Der er kolossale potentialer for at spare på energien. F.eks. kan man bygge lavenergihuse, hvis energiforbrug kun er det halve af forbruget i huse, der er opført efter det nye bygningsreglement, der trådte i kraft i 2006. Endnu større er potentialet ved at renovere eksisterende huse, som oftest har et langt højere forbrug end nye huse. Disse investeringer vil være økonomisk rentable, set over en længere årrække. Og der er stadig masser af lette muligheder for at spare el.

”Hvor statsministeren i efteråret sprang op som en bæredygtig løve, er han her faldet ned som en lam and”, udtaler Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd.

Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd.
Yderligere oplysninger: Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33Vores mål om 15% fald i energiforbruget er i faste tal. Når Folketingets energispareforlig fra juni 2005 talte om et årligt fald på 1,7% (excl. transport), var det derimod set i forhold til en forventet stigning. Derfor vil forliget formentlig kun føre til en ubetydelig besparelse i faste tal. Endvidere taler regeringen i deres plan om en stigning i energisparemålet fra 1,15 til 1,25%, men dette er i % af det samlede energiforbrug, mens tallene fra energispareforliget var excl. transport. De 1,15 hhv. 1,25% er fortsat set i forhold til en løbende stigning i forbruget og vil altså kun i ringe grad resultere i et absolut fald.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small