"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Indsigelse mod at udsætte den danske frist for opfyldelse af NO2-grænseværdien.

Det Økologiske Råd påklager regeringens NO2-dispensationsansøgning til Kommissionen sammen med de øvrige danske miljø og sundhedsorganisationer.

European Commission 30. Maj 2011

DG-Environment
Rue de la Loi 200
1049 Brussels

 

Den danske stat har ved sit brev til Europa-Kommissionen d. 23. februar 2011 bedt om udsættelse af fristen for at opfylde grænseværdien for skadelig kvælstofdioxid jf. artikel 22 i direktiv 2008/50/EF.

Forudsætningen for, at Danmark kan få udsat fristen fra 2010 til 2015 er:

a)     At Danmark kan godtgøre, at der er gjort bestræbelser på at opfylde grænseværdien i 2010.

b)    At Danmark forelægger realistiske/pålidelige prognoser for, at grænseværdien opfyldes i 2015.

c)     At udsættelsesfristen holdes så kort som mulig dvs. grænseværdien ikke kan opfyldes før 2015.

d)    At medlemsstaten har givet Kommissionen alle relevante oplysninger i forhold til pkt. a, b og c.

 

a) Danmark kan ikke godtgøre at der er gjort bestræbelser på at opfylde grænseværdien i 2010.

Det er velkendt, at grænseværdien for kvælstofdioxid kan opfyldes i hele Danmark ved at stille krav om eftermontering af SCR-teknologi på tunge køretøjer samt alderskrav til varebiler og personbiler (jf. Berlin) i miljøzonerne evt. kombineret med mindre trafikreduktioner i København. Et folketingsflertal har nedstemt disse initiativer og derved aktivt forhindret, at Danmark kunne opfylde grænseværdien. Danmark har derved ikke gjort sig bestræbelser på at opfylde grænseværdien i 2010.

b) Danmark kan ikke forelægge realistiske/pålidelige prognoser for at grænseværdien opfyldes i 2015.

Alle videnskabelige rapporter fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) understreger, at Danmark ikke uden yderligere initiativer kan opfylde NO2-grænseværdien i 2015. De seneste beregninger fra DMU stadfæster dette (Kilde: Steen Solvang, seniorforsker, DMU, tlf. 46 30 12 81) I den udarbejdede luftkvalitetsplan sendt til Kommissionen angives blot, at grænseværdien opfyldes uden videre i 2015 uden overhovedet at diskutere, at denne konklusion er i modstrid med alle andre danske undersøgelser. Dette kan ikke kaldes en realistisk/pålidelig prognose for, at grænseværdien opfyldes i 2015.

c) Danmark holder ikke udsættelsesfristen kortest mulig ved at søge om tidsforlængelse til 2015.

Som nævnt under a) ovenfor kan grænseværdien for kvælstofdioxid opfyldes i 2012 ved at stille krav om eftermontering af SCR-teknologi på tunge køretøjer samt alderskrav til varebiler og personbiler (jf. Berlin) i miljøzonerne evt. kombineret med mindre trafikreduktioner i København. Da grænseværdien derved kan opfyldes allerede i 2012 holdes udsættelsesfristen ikke så kort som mulig ved at søge om udsættelse til 2015. Tværtimod holdes udsættelsesfristen derved så lang som mulig.

d) Danmark har ikke givet Kommissionen alle relevante oplysninger i forhold til a, b og c ovenfor.

I luftkvalitetsplanen undlader den danske regering at oplyse, at grænseværdien for kvælstofdioxid uden problemer kunne være opfyldt i 2010 – og kan opfyldes i 2012 - via krav om eftermontering af SCR-teknologi på tunge køretøjer samt alderskrav til varebiler og personbiler (jf. Berlin) i miljøzonerne evt. kombineret med mindre trafikreduktioner i København. Ligeledes oplyses ikke, at et folketingsflertal aktivt har nedstemt disse forslag og derved aktivt har forhindret at Danmark opfylder grænseværdien. Der gives ingen forklaringer på, hvorfor Danmark har undladt disse foranstaltninger. Samtidig nævnes slet ikke, at de til Kommissionen indsendte danske prognoser for opfyldelse af grænseværdien i 2015 er i direkte modstrid med resultaterne af alle andre prognoser. Endelig angives, at overskridelserne skyldes en uforudsigelig stigning i antallet af private dieselbiler, men stigning var ventet da stigningen er et direkte resultat af den afgiftsomlægning, som Danmark gennemførte i 2007 for at fremme salget af private dieselbiler. Danmark har derved ikke givet Kommissionen alle relevante oplysninger.

 

Mvh. Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A)

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, Danmark.

 

På vegne af: Det Økologiske Råd, Miljøpunkt Nørrebro, Dansk Cyklistforbund, NOAH Trafik, Rådet for Bæredygtig Trafik, Danmarks Naturfredningsforening, Astma-Allergi Danmark samt Forebyggelses- og PatientRådet.

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17