Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Pressemeddelelse: Et grønt program for EU-formandsskabet

Det Økologiske Råd roser den grønne del af regeringens plan for EU-formandsskabet – med enkelte kritiske punkter

Regeringen har i dag fremlagt sit program for det danske EU-formandskab. I Det Økologiske Råd er vi glade for, at regeringen vil ”sætte en offensiv dagsorden for grøn og bæredygtig vækst”. Blot skal man være opmærksom på, at det grønne ikke må blive vinduespynt ift. fortsat økonomisk vækst. Vi har set mange eksempler på, at grønne fremskridt, f.eks. på energieffektivitet er blevet ædt op af øget vækst. F.eks. er de enkelte fjernsyn blevet mere energieffektive, men det samlede energiforbrug til fjernsyn er steget, både fordi vi har fået flere apparater pr. husstand, og de er blevet større. Vi skal reelt arbejde for ændre vores livsstil over mod lavere træk på jordens ressourcer.

Vi er glade for, at regeringen siger, at EU skal vise lederskab i de globale klimaforhandlinger, og at man fokuserer på trængslen i trafikken. Der peges på bedre kollektiv trafik og bekæmpelse af luftforurening fra trafik. Desværre peger man også på ”større brug af modulvogntog på vejene”. Danmark er et af de lande, som er gået i spidsen med afprøvning af disse, men der er endnu ikke offentliggjort en evaluering heraf. Derfor er det paradoksalt, at Danmark allerede nu vil arbejde for at udbrede modulvogntog i Europa. I stedet burde regeringen arbejde for overflytning af gods til bane samt for smartere lastbiler. Reguleringen af lastbiler i dag betyder bl.a. at det er alt for omkostningstungt at indtænke aerodynamik, chaufførkomfort  og trafiksikkerhed. Der er et stort uudnyttet potentiale, der kan spare betydelige mængder CO2 og mindske antallet af trafikdræbte, men det hæmmes af uigennemtænkte længdekrav til lastbilerne[1]. Samtidig burde regeringen også prøve at dagsordenssætte et større fokus på fremme af alternative drivmidler til den tunge transport.

”Det er en flot grøn buket om formandsskabet, men med en enkelt tidsel om flere modulvogntog, som kan skygge for smartere tiltag og forsinke overflytning af langdistance-gods til banetransport”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

På kemikalieområdet er vi glade for, at regeringen vil ”lægge vægt på at regulere kombinationer af kemikalier”. Vi savner derimod, at man eksplicit nævner bedre regulering af hormonforstyrrende stoffer og nanoteknologi, hvor EU's lovgivning (REACH) i dag også er utilstrækkelig.

 

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98

 


[1] Der stilles krav til maksimal længde for hele lastbilen. Derfor sparer producenterne på længden af førerhuset, hvorfor dette bliver firkantet og ikke aerodynamisk – og med ringe chaufførkomfort og udsyn. I stedet burde længdekrav stilles kun til lastdelen af bilen.

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Konference: 2020 global sulphur challenge
Afholdt d. 21. marts, Hotel Hilton, København

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis