Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

NGO-bekymringer om TTIP-forhandlingerne

iStock 000011018931Small Fem NGOer udtrykker, i et brev til handelsministeren, bekymring omkring frihandels-forhandlingerne EU-USA. Der mangler gennemsigtighed og det frygtes f.eks. at vigtige standarder ender med at blive undermineret.

Til Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen,

Velkommen til som minister. Vi ser frem til samarbejdet med dig.

Vi er i øjeblikket bl.a. optaget af EU's forhandlinger om en vidtgående frihandelsaftale med USA, den såkaldte Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) aftale. Vi har i forskellige sammenhænge rejst konkrete bekymringer over denne aftale over for din forgænger Nick Hækkerup. Denne alvorlige bekymring kunne vi dog ikke se reflekteret ved Europaudvalgets behandling af sagen den 17. januar og herunder ministerens fremlæggelse. Vi vil derfor gerne her understrege disse bekymringer over for dig.

Aftalen bliver af EU-Kommissionen såvel som din forgænger anset for at være et godt redskab til at bringe arbejdspladser og vækst til Danmark og de andre medlemslande ved at sikre øget reguleringsmæssigt samarbejde, en øget facilitering af investeringer samt generelt at fjerne ’unødvendig’ og ’bureaukratisk’ regulering. Vi frygter imidlertid, at dette reelt kommer til at dække over vidtgående deregulering samt uretfærdig og udemokratisk beskyttelse af investorer. Der er derfor stor risiko for, at de lovede økonomiske virkninger, der anfægtes fra flere sider1, vil ske på bekostning af den brede offentligheds rettigheder og interesser i EU's medlemslande, USA og potentielt resten af verden.

Forhandlingerne foregår desuden bag lukkede døre, uden en meningsfuld inddragelse af offentligheden, og selv når offentlige diskussioner kommer frem, eksempelvis omkring den såkaldte ISDS-mekanisme, bliver de blot afvist fra Kommissionens og den danske regerings side2. Som civilsamfund er vi derfor overladt til de brudstykker af information, der er blevet lækket i løbet af efteråret, men alene disse brudstykker giver anledning til alvorlige bekymringer.

Det gælder særligt:

  • manglende gennemsigtighed og demokrati i forhandlingerne, der gør det svært for almindelige borgere og det organiserede civilsamfund at følge forhandlingerne og sikre, at den brede offentligheds interesser ikke sættes over styr. Indtil videre har erhvervslobbyen desuden haft en fordelagtig adgang til information og mulighed for at blive hørt3.
  • det foreslåede investeringsbeskyttelses kapitel og i særdeleshed den såkaldte Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mekanisme, der vil give private virksomheder helt urimelige fordele, idet de vil kunne sagsøge nationalstater, når demokratiske beslutninger truffet i overensstemmelse med offentlighedens interesser har en negativ indvirkning på deres indtjeningsmuligheder.
  • målet om at harmonisere regulering, der truer med at fjerne eller underminere vigtige standarder indenfor miljø, forbrugersikkerhed, arbejdstagerrettigheder, sociale hensyn, fødevareproduktion, offentlig sundhed, sikkerhed og offentlige ydelser mere generelt.
  • etableringen af en udemokratisk institutionel struktur, som det foreslåede ’Regulatory Cooperation Council’4. Dette ville gøre TTIP til en ’levende aftale’, hvor fremtidige regeringer og Folketinget samt EU-institutionerne (Råd og Parlamentet) vil få håndjern på, da ikke-folkevalgte teknokrater og erhvervslobbyen hele tiden vil skulle spørges til råds i forbindelse med ny lovgivning.

 

----------

1 Se tysk dokumentar (mulighed for undertekster), hvor de forskellige løfter om arbejdspladser og vækst betvivles af eksperter: http://www.youtube.com/watch?v=ljneHxc1rgc&feature=youtu.be

2 Se Notat-artikel om dansk bekymring i Ministerrådet omkring ’problematiske offentlige diskussioner’: http://notat.dk/politikere-og-pressen-maa-ikke-forpurre-en-eu-usa-aftale/

3 http://corporateeurope.org/trade/2013/10/ttip-documents-released-european-commission
4 http://www.information.dk/482156

 

Vi håber, at du som ny tiltrådt minister vil tage disse bekymringer alvorligt og som minimum sikre en tilbundsgående drøftelse af alle disse med Folketinget, som vi ligeledes har sendt dette brev til.

Med venlig hilsen,
Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd
Jan Søndergård, politisk rådgiver, Greenpeace Norden
Kenneth Haar, researcher, Corporate Europe Observatory
Nanna Clifforth, talsperson, NOAH – Friends of the Earth Danmark
Mads C. Barbesgaard, politisk formand, Afrika Kontakt

default Download brevet >> (114 KB)

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small