Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

EU og miljøet

 

EU har i dag kolossal betydning for klima-, energi- og miljøpolitikken. En meget stor del af den danske politik på disse felter besluttes i EU, men samtidig er det gennem årene også lykkedes Danmark at få en betydelig indflydel­se på EU’s politik – også større, end man skulle forvente ud fra landets størrelse.

Det Økologiske Råd retter lige som andre miljøorganisationerne i Danmark og resten af EU en stor del af sit arbejde mod EU’s institutioner, netop fordi det i høj gad er her, de vigtige beslutninger bliver truffet. Der kan også gøres meget på nationalt plan i f.eks. Danmark, men mange miljøpro­blemer er grænseoverskridende, og det er desuden svært at vedtage krav i Danmark, hvis de retter sig mod f.eks. importerede varer. Når EU derimod beslutter at stille bestemte krav til importerede kemikalier, bliver det taget alvorligt i Kina og i mange andre af de store producentlande.

Mange opfatter EU som en lukket mastodont, som almindelige borgere ikke kan påvirke. Men hvis vi arbejder sammen, som miljøorganisa­tionerne gør på europæisk plan, er det faktisk muligt at påvirke beslutningerne. Ganske vist har industrien en stor stab af lobbyister, men mange medlemmer af EU-parlamentet er også interesserede i at få en modvægt til netop industriens lobbyister.

Nye aktuelle publikationer

I december 2013 Har Det Økologiske Råd udgivet en serie på fem aktuelle hæfter om EU og miljøet, som alle kan downloades fra webshoppen. Første hæfte i serien giver overblik over miljøpolitikken i EU og de øvrige fire handler dels energi- og klimapolitikken, landbrugspolitikken, kemikaliepolitikken og om regulering af luftforurening i EU. 

Læs mere om hver enkelt publikation ved at klikke på dem nedenfor:

miljøet eu energi eu landbrug eu kemikalier eu luftkvalitet eu 

Du kan også læse i dem online på vores Issuu-profil >>

 

Projektet er støttet af Europa-Nævnet

Europa-Nævnet

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small