Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Husk at stemme til Europaparlamentsvalget

EU valg 160px Det Økologiske Råd opfordrer alle til at stemme og til at stemme grønt d. 25. maj. EU-parlamentet har fået stadig større indflydelse de senere år, bl.a. på klima- og miljøspørgsmål. 

Stil spørgsmål til kandidaterne

Det Økologiske Råd opfordrer alle til at stemme og til at stemme grønt d. 25. maj. EU-parlamentet har fået stadig større indflydelse de senere år, bl.a. på klima- og miljøspørgsmål. Alt tyder på, at der ved dette valg sker et større eller mindre skred over mod partier, der som hovedregel stemmer imod klima- og miljøinteresser. Derfor er det ekstra vigtigt ved dette valg, at alle, der interesserer sig for klima og miljø, går hen og stemmer – og opfordrer venner og bekendte til at gøre det samme.

Vi har lavet nedenstående spørgsmål til spidskandidaterne. Vi opfordrer til at møde frem på valgmøder og stille lignende spørgsmål. Vi har prøvet at gøre vores spørgsmål så præcise, at man kan holde kandidaterne op på, at de faktisk lever op til det, hvis de bliver valgt. Det betyder desværre til gengæld, at nogle af spørgsmålene kræver noget forhåndskendskab. Men vi opfordrer til, at man plukker i spørgsmålene og stiller dem, som man selv kan identificere sig med.

Kemi:

1) Vil du støtte skrappere kontrol og flere tests for farlige kemikalier i produkter importeret fra ikke-EU lande?

2) Vil du støtte større sanktioner over for importører, der importerer produkter, der er i modstrid med EU's kemikalieregler?

3) Hormonforstyrrende stoffer er i dag utilstrækkeligt reguleret under REACH. Vil du støtte kommissionsforslag til skrappere regulering heraf?

Klima:

1) Vil du støtte, at EU's klimamål i 2030 bliver meget mere ambitiøse end EU-kommissionens forslag fx 50 % reduktion internt i EU

2) Vil du støtte, at der sættes et specifikt mål for energieffektivisering for EU i 2030 på mindst 40 %?

3) Vil du støtte, at der sættes bindende mål for vedvarende energi – fordelt på medlemslande - på mindst 30 % i 2030?

Landbrug:

1) Vil du støtte, at andelen af EU's landbrugsstøtte, som går til klima- og miljøforbedringer (søjle 2) øges samt at medlemslandenes mulighed for at overflytte midler fra søjle 1 til 2 fastholdes, mens muligheden for overflytning fra søjle 2 til 1 stoppes?

Transport:

1) Vil du støtte, at der så hurtigt som muligt vedtages EU-regler om maksimalt CO2-udslip fra tunge køretøjer samt ikke-vejgående maskiner?

2) Vil du støtte at der fastholdes et afkarboniseringsmål i Brændstofkvalitetsdirektivet, dvs. at transportbrændstoffer skal bevæge sig henimod at være fossilfri?

3) Vil du støtte, at brugen af 1. generations biobrændstoffer udfases, mens der stilles krav om en minimumsandel af 2. generation samt eldrift?

4) Vil du støtte et CO2-emissionsmål for nye personbiler i 2025 på max 65 g CO2/km? (EU har vedtaget 130 g i 2015 og 95 g i 2021)

Afgifter:

1) Vil du støtte en fælles CO2-afgift i EU, som skal gælde for boligkunder og erhvervsliv, bortset fra de virksomheder, som i forvejen er reguleret i ETS-systemet?

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small