Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Stor forskel på hvordan partierne stemmer i klima- og miljøspørgsmål i EU

EU valg 160px Det Økologiske Råd har stillet 11 meget konkrete spørgsmål til de 8 spidskandidater om kommende klima- og miljøsager i EU-parlamentet. 5 har svaret, hvoraf S, R, SF og N vil stemme grønt i alle 11 spørgsmål, mens Venstre kun vil stemme grønt i de 5.

I forbindelse med Europaparlamentsvalget d. 25.5. har vi stillet en række spørgsmål til partiernes spidskandidater om hvor de står i en række konkrete miljø- og klimasager. Vi har valgt at stille meget præcise spørgsmål - dermed er de ikke simple, men handler til gengæld om netop nogle af de sager Parlamentet skal tage stilling til i de næste 5 år.

Fem af spidskandidaterne – fra Socialdemokraterne, Venstre, SF, Radikale og Folkebevægelsen – har nu svaret. Svarene viser stor opbakning fra de fleste af spidskandidaterne til at støtte grønne krav på disse konkrete felter – men de viser også, at der er store forskelle mellem partierne. Mens Socialdemokraterne, SF, Radikale og Folkebevægelsen støtter grønne krav på alle 11 konkrete spørgsmål, støtter Venstre kun på 5 – og én uafklaret.

Tendensen er ligeså markant som i en undersøgelse, hvor klima-paraplyorganisationen CAN-Europe i april undersøgte hvordan samtlige parlamentarikere stemte i 10 vigtige klimaspørgsmål i den netop afsluttede samling i Europaparlamentet. Resultatet var for de danske medlemmer – angivet som andel støtte til grønne krav:

Partier: Andel støtte til grønne krav:
SF 100%
Socialdemokraterne 90%
Det Konservative Folkeparti 70%
Folkebevægelsen mod EU 70%
Venstre 60%
Dansk Folkeparti 20%[1]

 

På denne baggrund opfordrer Det Økologiske Råd alle til at huske at stemme på søndag og til at tage hensyn til klima- og miljøspørgsmål, når krydset sættes.

Christian Ege, Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33181933 / 28580698

Vi vil også gøre opmærksom på vores site omkring EU og miljøet - http://www.eumiljo.dk , hvor man bl.a. kan finde 6 publikationer om emnet.

Spidskandidaternes besvarelser:

EU grønne stemmer v2

*1 Ulla Tørnæs ønsker først at tage stilling når hun ser et konkret udspil

Spidskandidaterne for Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har ikke svaret.

Spørgsmålene til spidskandidaterne

Kemi:

1) Vil du støtte skrappere kontrol og flere tests for farlige kemikalier i produkter importeret fra ikke-EU lande?

2) Vil du støtte større sanktioner over for importører, der importerer produkter, som er i modstrid med EU’s kemikalieregler?

3) Hormonforstyrrende stoffer er i dag utilstrækkeligt reguleret af EU’s kemikalielovgivning, REACH. Vil du støtte kommissionsforslag om at indføre skrappere regulering?

Klima:

1) Vil du støtte, at EU’s klimamål i 2030 bliver meget mere ambitiøse, end EU-kommissionens forslag - f.eks. 50 pct. reduktion internt i EU?

2) Vil du støtte, at der sættes et specifikt mål for energieffektivisering i EU i 2030 på mindst 40 pct.?

3) Vil du støtte, at der sættes bindende mål for vedvarende energi – fordelt på medlemslande – på mindst 30 pct. i 2030?

Landbrug:

1) Vil du støtte, at andelen af EU’s landbrugsstøtte, som går til klima- og miljøforbedringer (søjle 2) øges, og at medlemslandenes mulighed for at overflytte midler fra søjle 1 til 2 fastholdes, mens muligheden for overflytning fra søjle 2 til 1 stoppes?

Transport:

1) Vil du støtte, at der så hurtigt som muligt vedtages EU-regler om maksimalt CO2-udslip fra tunge køretøjer og ikke-vejgående maskiner?

2) Vil du støtte, at man fastholder et “afkarboniseringsmål” i Brændstofkvalitetsdirektivet? Det vil sige, at fossile brændstoffer til transportformål bliver udfaset.

3) Vil du støtte, at brugen af 1. generations biobrændstoffer udfases, mens der stilles krav om en minimumsandel af 2. generation samt el til transport?

4) Vil du støtte et CO2-emissionsmål for nye personbiler i 2025 på max 65 g CO2  per km? (EU har vedtaget 130 g i 2015 og 95 g i 2021)

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small