"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Miljøspørgsmål på EU's topmøde

Det Økologiske Råds høringssvar vedr. Miljørådets indstilling til EU's forårstopmøde

1. Klima:

Det er for svagt blot at sige, at konklusionerne ikke må være mindre ambitiøse end tidligere. Vi er derimod enige i regeringens holdning mht. at det langsigtede krav om 60-80% reduktion i 2050 skal med.

Den danske regering bør stille krav om at EU's mål for 2020 bør være 30% reduktion, uanset om der nås en global aftale, således at fordelingen af opgaven mellem medlemsstaterne kan tage udgangspunkt i den forpligtelse, som man må forvente bliver pålagt EU i forlængelse af anbefalingerne fra IPCC om 25 – 40 % reduktion i Annex 1 landene – som også blev vedtaget på Bali. Der er behov for at melde dette ud allerede nu frem for at vente til efter december 2009. Det var også den holdning, som Danmark fremførte på topmødet i marts 2007

  • at gennemførelsen af 10 % vedvarende energi i transportsektoren ikke fortsat må opfattes som en biofuels krav, idet flere og flere undersøgelser dokumenterer klimaskadeligheden i kravet. Det er åbenlyst, at den af EU foreslåede bæredygtighedscertificering af biofuels ikke vil være tilstrækkelig til at sikre bæredygtighed. Samtidig er der langt bedre alternativer, bl.a. i form af brug af el på basis af vedvarende energi.

  • en lineær udbygningstakt for VE med nogle trinmål frem mod 2020 - i stedet for den af EU-Kommissionen foreslåede ”hængekøje”, hvor indsatsen for mere VE koncentreres kraftigt frem mod 2020.

  • at der indskrives egentlige sanktionsmuligheder over for stater, som ikke når deres VE-målsætninger – ikke blot krav om nye handlingsplaner.

  • at en handelsordning mellem private for ustøttede VE-beviser udbygges i samhørighed med staternes muligheder for anvendelse af feed in tariffer, udbudsrunder, skatterabat m.v. for herved at sikre større og tidligere momentum i udbygningen af VE.

  • at der sættes langt større fokus på energispareindsatsen i EU, bl.a. ved at fremlægge flere bindende målsætninger og sætte turbo på udmøntningen af ECO-design direktivet.

2. Miljøteknologi

Danmark bør tilkendegive, at en handlingsplan for miljøteknologi ikke kan gennemføres, medmindre der anvendes effektive virkemidler i form af enten påbud eller økonomiske virkemidler.

3. Bæredygtigt forbrug og produktion

Vi er enige i at lægge vægt på grønne offentlige indkøb, men det bør understreges, at erfaringen viser, at dette ikke kan realiseres, medmindre der anvendes effektive virkemidler i form af enten påbud eller økonomiske virkemidler.

Venlig hilsen
Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small