Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: bliver farlige stoffer i elektronik forbudt?

Netop nu diskuteres revisionen af RoHS-direktivet i EU-parlamentets miljøudvalg. Revision af direktivet skal til afstemning d. 3. juni. Det Økologiske Råd har opfordret de danske EU-parlamentsmedlemmer til at arbejde for en udvidelse af forbuddet mod farlige kemiske stoffer via RoHS-direktivet til gavn for miljøet og sundheden.

Netop i dag diskuteres revisionen af RoHS-direktivet i EU-parlamentets miljøudvalg. Direktivet sætter begrænsninger for indholdet af farlige kemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter på det europæiske marked. Revision af direktivet skal til afstemning d. 3. juni. Det Økologiske Råd har opfordret de danske EU-parlamentsmedlemmer til at arbejde for en udvidelse af forbuddet mod farlige kemiske stoffer via RoHS-direktivet til gavn for miljøet og sundheden.

 

Direktivet forbyder i dag 6 særligt farlige stoffer: Bly, kviksølv, cadmium, hexavalent crom og de 2 bromerede flammehæmmere PBB og PBDE har været forbudt i elektronik på det europæiske marked siden 1. juli 2006. Det er til gavn for såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet i forbindelse med produktionen af apparaterne og ved bortskaffelse efter endt anvendelse. Dertil kommer mindsket risiko for forbrugerne ved brug af produkterne i form af mindre afgasning af farlige stoffer. I disse dage er der mulighed for yderligere at mindske miljø- og helbredsbelastningen fra elektriske og elektroniske produkter.

En række producenter har vist, at det er muligt at producere uden brug af bromerede flammehæmmere og uden PVC. Disse producenter har haft modet til at gå videre end loven kræver i dag. Nu bør lovgiverne tage handsken op og stramme lovgivningen af hensyn til miljøet og helbredet. Det vil også være til fordel for de virksomheder, som har foretaget de fremsynede investeringer. Bromerede og chlorerede flammehæmmere kan nu erstattes af alternativer i en lang række produkter. Alternativer der produceres i Europa i dag.

Spørgsmålet om PVC er kontroversielt – industrien hævder at afbrænding af PVC på moderne affaldsforbrændingsanlæg ikke forøger udslippet af dioxin. Men selv her dannes store mængder af miljøfarligt affald, som skal specialdeponeres og saltholdigt spildevand udledes. Desuden er PVC fortsat et problem ved bortskaffelse under meget varierende vilkår rundt om i EU og udenfor EU, hvor store dele af europæisk elektriske og elektroniske produkter forsat ender. Ved afbrænding under mindre kontrollerede former dannes farlige dioxiner og furaner til skade for arbejdere og miljø. På trods af øget kontrol, ser vi forsat afbrænding af udtjente danske fjernsyn og computere på lossepladser i Afrika. Et stærkere RoHS-direktiv med forbud mod flere farlige stoffer vil være med til at beskytte såvel arbejderne i Afrika som forbrugerne i Danmark.

RoHS-direktivet har vist sig meget virksomt i forbindelse med udfasning af brugen af 6 skadelige kemiske stoffer, der nu er omfattet. De forbudte stoffer er stort set ude af produkter ikke bare på det europæiske marked, men også på andre markeder. Dette er et stort skridt for miljø og sundhed blandt forbrugere og blandt arbejdere beskæftiget i såvel produktionsfasen som i bortskaffelse og genanvendelse.

Derfor er det oplagt at følge op med yderligere forbud mod særligt farlige stoffer, nemlig de øvrige bromerede og chlorerede flammehæmmere samt PVC.

 

Med venlig hilsen

Susanne Bruun Jakobsen, Det Økologiske Råd, tlf. 33 18 19 34


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small