Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vær på forkant med kemien!

Industrien kan drage fordel af at være på forkant med at erstatte farlige kemikalier. Svar til Jacob Zeuten, Dansk Erhverv

Jakob Zeuten, Dansk Erhverv skriver i Inf. d. 22.10., at regler om farlige kemikalier altid skal være internationale. Jeg er enig i, at lovgivning om kemikalier så vidt muligt skal vedtages på EU-plan. Men det bør ikke udelukke enkelte medlemslande fra i særlige tilfælde at gå foran, for så senere at trække resten af EU med. JZ mener tilsyneladende, at EU-regler til begrænsning af særligt farlige stoffer kommer dumpende ned fra himlen, så snart det er bevist, at de pågældende stoffer er farlige. Men i virkelighedens verden går det ikke så let. Det er meget svært at finde 100% bevis for, at et stof er farligt. Det ville kræve, at man lavede forsøg med mennesker – men det gør man jo ikke. I stedet bruger man som regel dyreforsøg – og her kan der være tvivl om i hvor høj grad resultatet kan overføres til mennesker.

Oftest når man kun dertil, at der er undersøgelser, der stærkt peger på, at et stof er farligt – og så vil industrien som regel søge at sætte spørgsmålstegn ved konklusionen – og det bakkes ofte op af f.eks. EU-lande, som selv producerer eller bruger det pågældende stof. Og hvis der så ikke er udviklet alternative stoffer, som er mindre farlige – eller alternativerne er dyrere – ja, så vil der være en række lande i EU, som vil søge at forhindre lovgivning. Hvis disse får held til at bremse lovgivningen, så bliver der netop ikke udviklet mindre farlige alternativer, eller disse forbliver dyre, fordi kun få køber dem.
Her kan det være afgørende, at nogle lande går i spidsen og forbyder eller begrænser særligt farlige stoffer. Så motiveres industrien til at udvikle og markedsføre mindre farlige alternativer, og disse bliver solgt i mængder, så prisen efterhånden kan sænkes. Derved skabes der mulighed for, at EU kan vedtage de skrappere regler. I 70’erne og 80’erne reddede vi tusinder af menneskeskæbner ved i Danmark at indføre skrappere regler for de hjerneskadende organiske opløsningsmidler. Der skulle gå årtier før de samme regler blev indført i de andre EU-lande.

Der vil kun i sjældne tilfælde kunne laves nationale forbud. Men man kan f.eks. lægge afgift på særligt farlige stoffer for at fremme de mindre farlige. Det er sket med fordel med afgiften på de hormonforstyrrende ftalat-blødgørere. Efter afgiften blev indført i år 2000 kunne NKT pludselig sælge deres ftalatfri kabler. Men afgiften er for lav til at gøre det ftalatfri hospitalsudstyr konkurrencedygtigt. Derfor bør den sættes op. Der er altså ikke tale om, at vi på sigt skal have skrappere krav end de andre EU-lande. Hvis Danmark laver skrappere regler, bør disse før eller siden inkorporeres i EU-lovgivning.
JZ nævner det hormonforstyrrende bisphenol A. Det er netop eksempel på et sådant stof, hvor der er modstridende konklusioner. JZ henholder sig til undersøgelser, som siger, at det ikke er farligt. Men der er andre undersøgelser, som peger på, at det er farligt.. Det handler om, hvorvidt man kræver 100% bevis, før man vil forbyde eller begrænse et stof.

JZ er endda imod, at Miljøstyrelsen udgiver ”Listen over uønskede stoffer”. Men det er ikke engang lovgivning. Det er et signal til producenter eller importører om, at man skal være varsom med disse stoffet og bør udvikle et alternativ. Listen er et godt redskab til at fortæller omstillingsparate virksomheder, at disse stoffer – selv om de endnu er tilladt – på sigt skal ud af markedet, og derfor kan de med fordel arbejde med mindre skadelige alternativer.
JZ er bekymret for, at danske initiativer imod farlige kemiske stoffer vil skade virksomhedernes konkurrenceevne. Dansk Erhverv burde snarere rette blikket imod de konkurrencefordele, som kan være ved at være på forkant og udvikle mindre farlige produkter allerede inden de farlige forbydes. Det er den strategi, som danske virksomheder har haft så stor succes med på energiområdet.

Christian Ege
Sekretariatsleder, Det økologiske Råd

Bragt i Information i forkortet form d. 28.10.2010


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small