"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Kilderne til den farlige kemi i Øresund

Forureningskilderne til Øresund kan være husstøv og tøjvask

Blandt de sundhedsskadelige stoffer fundet i spildevandet i Øresund optræder stoffer som omgiver os i vores hjem. Disse inkluderer nonylphenol, bisphenol A, perflouoctancarboxylater (PFAS) samt ftalaterne diethylhexylftalat (DEHP) og dibutylftalat (DBP) (to typer af plastblødgørere).

En sandsynlig kilde til disse stoffer i spildevandet er udledning fra ganske almindelige hjem!

De sundhedsskadelige stoffer kan nå Øresund via brugt vand fra vask og rengøring. Husstøv indeholder nemlig en blanding af mange farlige kemikalier. Det er blandt andet påvist af svenske ChemSec, der for nyligt udgav en rapport, hvor de havde undersøgt indholdet af hormonforstyrrende stoffer i husstøv. Rapporten afslørede fundet af mange kemikalier, som samlet set optrådte i koncentrationer større end det tolerable daglige indtag, altså den mængde vi maksimalt kan tåle at indtage hver dag uden at blive syge. Stofferne kan frigives fra mange produkter som normalt findes i vores hjem; herunder møbler, elektronik, kosmetik og legetøj.

Vi ved endvidere at nonylphenol og ftalater udledes gennem tøjvask. Forbrugere anbefales at vaske nyt tøj, da der gentagne gange er fundet rester af stofferne i tøjet.  Nonylphenol er et nedbrydningsprodukt af nonylphenolethoxylater. De er påvist i modermælk, blod og urin, og er blandt andet mistænkt for at kunne skade forplantningsevnen samt fosteret under en graviditet.

De sundhedsskadelige stoffer ender i vores kroppe, hvor de former en kemisk cocktail, og DHI’s rapport[1] viser, at de også findes i vores spildevand og derved i Øresund. At stofferne genfindes i sundet tyder stærkt på, at de findes i alt for høje mængder i vores hjem. En god måde, hvorved udledningen i Øresund kan begrænses er ved at forbyde eller begrænse stoffernes anvendelse i de produkter vi dagligt forbruger og omgiver os med.  Der er allerede flere af kemikalierne som er reguleret under den europæiske kemikalielov REACH, men det er tydeligvis ikke tilstrækkeligt.

Et eksempel er PFOS (perflouroctansulfonat), som bruges til imprægnering eller andre områder, hvor man udnytter dens vand- og fedtafvisende effekt. PFOS er en del af stofgruppen PFAS, og kom i 2009 på verdens forbudsliste – Stockholm konventionen, da det er en ikke-nedbrydelig organisk miljøgift (POP). For stoffer der optræder på denne liste skal der træffes foranstaltninger til at fjerne eller reducere udslippet i miljøet. Alligevel viser DHI’s undersøgelse, at PFOS er udledt i en mængde svarende til 192 gange EU’s udkast til vandkvalitetskrav.  En anden relevant PFAS er PFOA (perflouroctancarboxylat). Der findes ingen regulering af dette stof, på trods af, at det mistænkes for mange af de samme skadelige effekter som PFOS. Det optræder på SIN listen (Substitute It Now)[2] med den begrundelse at det er kræftfremkaldende og har reproduktionsskadelige effekter, er svært-nedbrydeligt og fundet ophobet i miljøet og i mennesker.

Et godt sted at lede når forureningskilderne skal spores er således ganske almindelige hjem, og et virksomt sted at mindske forureningen af Øresund, og vores vandmiljø generelt, er ved at substituere de farlige kemikalier i produkterne med mindre eller ikke skadelige stoffer.

Det Økologiske Råd ønsker en stramning af REACH, så både forbrugere i Danmark og resten af Europa er bedre beskyttet mod eksponering for høje koncentrationer af farlige kemikalier i almindelige forbrugerprodukter. Indtil dette sker, gælder det om, at vi alle – både institutioner, firmaer og almindelige forbrugere køber produkter mærket med det nordiske Svanemærke eller EU's Blomst – så undgår man de fleste farlige stoffer. Dermed kan vi beskytte både vores egen sundhed og miljøet, herunder Øresund mod forurening.

/Eline Aggerholm Kristensen, kemikaliemedarbejder

 

Yderligere oplysninger: Eline Aggerholm Kristensen 33 18 19 40 / Christian Ege 33 18 19 33 / 28 58 06 98

 


[1] Refereret i Ingeniøren d.7.oktober 2011

[2] Udgives af det svenske ChemSec


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small