Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Mulig sammenhæng mellem Parkinsons og Perklorethylen!

Perklorethylen bruges stadig på ca. halvdelen af de danske renserier. Det er et meget farligt stof, som faktisk kan erstattes af mindre farlige eller ufarlige metoder.

Perklorethylen bruges stadig på ca. halvdelen af de danske renserier. Det er et meget farligt stof, som faktisk kan erstattes af mindre farlige eller ufarlige metoder. Et nyt studie viser at risikoen for at udvikle Parkinsons øges hvis du arbejder med triklorethylen, og det tyder på at udsættelse for perklorethylen (PERC) også kan øge risikoen, dog er sammenhængen kun næsten signifikant. Forskere har undersøgt 99 tvillingepar, hvoraf én havde Parkinsons og én var rask.

Parkinsons er en sygdom i nervesystemet. Den giver muskelstivhed og rysten samt nedsatte og langsomme bevægelser.  I Danmark rammer den ca. 1 ud af 1.000 personer. Det er svært at studere sammenhængen mellem Parkinsons og PERC, fordi symptomerne på Parkinsons ofte først viser sig 10 til 40 år efter man har været udsat for stoffet.

PERC er et opløsningsmiddel. Det blev tidligere brugt i stort omfang som affedtningsmiddel i jern- og metalindustrien, men bruges nu primært af renserivirksomheder som opløsningsmiddel til tøjrens, og er forbudt i forbrugerprodukter. PERC er miljøbelastende og mistænkt for at være kræftfremkaldende. Det findes bl.a. på miljøstyrelsens effektliste[1] (stoffer som Miljøstyrelsen anser bør udfases, fordi de har særligt problematiske sundheds- og/eller miljømæssige virkninger). Det er også på EU prioriteringsliste over mistænkte hormonforstyrrende stoffer[2] og på SIN 2.0 listen[3], som er udarbejdet af europæiske NGO’er og omfatter stoffer, som opfylder kriterierne for at være på EU's liste over særligt farlige stoffer (kandidatlisten).

PERC er især et problem for arbejdsmiljøet, og studiet fokuserer på denne type udsættelse. Virkningerne af stoffet er dog relevante for hele befolkningen, da det er vidt udbredt i miljøet og kan genfindes i grundvand, overfladevand og jord, samt i kroppen. De mulige konsekvenser for folkesundheden er således betydelige.

På renserier er det muligt at erstatte PERC med alternativer der er bedre for sundhed og miljø. En foregangsvirksomhed på dette område er Kymi Rens, som frivilligt har stoppet brugen af PERC, og benytter sig i stedet af tre miljøvenlige metoder; vand, CO2 og rensesystemet SYSTEM K4[4].

Forskerne konkluderer selv, at studiet peger på en sammenhæng mellem TCE/PERC og Parkinsons. For at fastslå dette skal der i fremtiden udføres flere studier.

Det Økologiske Råd mener, at perklorethylen bør inkluderes på kandidatlisten[5] under REACH. Der findes gode alternative metoder til brug på renserier. Vi mener at fortsat anvendelse af perklorethylen på renserier er uforsvarligt, med de risici, der følger af at blive udsat for stoffet – senest nu mistanken om sammenhæng med udviklingen af Parkinsons.

 

/Eline Aggerholm Kristensen, kemikaliemedarbejder

 

Yderligere oplysninger: Eline Aggerholm Kristensen 33 18 19 40 / Christian Ege 33 18 19 33 / 28 58 06 98

 


[1] http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/Stoflister+og+databaser/effektlisten/

[2]http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/Fokus+paa+saerlige+stoffer/Hormonforstyrrende+stoffer/

eu_liste_hormonforstyrrende_stoffer/

[3] http://chemsec.org/list/sin-list-20

[4] http://www.systemk4.com/en/

[5] Kandidatlisten er en liste der indeholder ”særligt farlige stoffer”. Disse stoffer vil med tiden kræve tilladelse for virksomheder at bruge – dvs. at virksomhederne kun må bruge dem, hvis EU har godkendt den specifikke anvendelse


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small