"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

EU-borgernes fødevaresikkerhed kan blive svækket

Den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet (EFSA) har netop foreslået at anvende begrebet ”Grænseværdi for toksikologisk bekymring” (TTC) til fødevarer. TTC er en trussel for EU-borgernes sundhed pga. den meget høje grænseværdi, hvilket også vil have store konsekvenser for miljøet i form af ophobning af kemikalier.

Den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet (EFSA) har netop foreslået at anvende begrebet ”Grænseværdi for toksikologisk bekymring” (TTC) for kemiske urenheder og nedbrydningsprodukter i fødevarer. TTC er industriens forslag og et begreb der står for præcis det modsatte af det forsigtighedsprincip, som officielt er EU's politik, og som medfører, at det er industriens ansvar at vise, at de producerer og anvender kemikalier forsvarligt. EFSA er et uafhængigt europæisk agentur, som er finansieret over EU-budgettet, og som fungerer adskilt fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaterne.

Det er svært at forstå, at en højtstående organisation som EFSA tager forslaget om at anvende TTC alvorligt.

TTC betyder, at man, for en hel gruppe af kemikalier, benytter én fast grænseværdi for eksponering, og hvis eksponeringen for et kemisk stof er lavere end den værdi, så vil kemikaliet blive klassificeret som "sikkert", og ingen yderligere testning er nødvendig. Én dosis erstatter alt! For de fleste kemikalier (TTC vil ikke gælde kræftfremkaldende stoffer, metaller og et par andre) vil dette betyde, at hvis en voksen er eksponeret for mindre end 90 mikrogram per dag vil kemikaliet være sikkert, også ved livslang eksponering. For at få en idé om, hvad det betyder, vil mere end 85 % af de pesticidrester der findes i vores fødevarer blive klassificeret som sikre, uden videre testning.

TTC har intet at gøre med videnskab. Det er en kunstig konstruktion, som industrien har lobbyet for i de sidste 15 år, og er designet til at sikre bred adgang til markedet af kemikalier. Rigtig mange kemikalier er farlige i doser, som er langt mindre end disse TTC-forudsatte ”sikre” doser. Bliver denne høje accepterede daglige dosis f.eks. brugt for pesticider, vil det betyde, at langt størstedelen af de pesticider der bliver brugt i dag, vil blive klassificeret som uskadelige for mennesker. I blandt disse vil indgå ekstremt skadelige pesticider som vinclozolin og carbendazim, som bl.a. har reproduktionstoksiske egenskaber. Også bisphenol A vil, ved regulering efter TTC, blive klassificeret som ”sikkert”, taget i betragtning at det gennemsnitlige daglige indtag af dette stof er (langt) under 90 mikrogram, og heller ikke i dette tilfælde vil der blive krævet yderligere testning. Især for hormonforstyrrende stoffer har man set, at doser som er 10, 100, 1000 og helt ned til 4500 gange mindre end TTC, medfører sundhedsskadelige effekter på forsøgsdyr.

I fødevareindustrien bliver TTC allerede brugt som grænseværdi for smagsstof-kemikalier, og med dette forslag fra EFSA, er der risiko for, at også kemiske urenheder og nedbrydningsprodukter, som industrien er meget tilbageholdende med at teste, skal reguleres efter denne grænseværdi. Man kan kun frygte, at industrien vil blive ved med at presse på for at få TTC til at gælde alle kemikalier, også dem der allerede er indskrevet i REACH.

Alt i alt er TTC en væsentlig trussel for EU-borgernes sundhed pga. den meget høje grænseværdi, hvilket selvsagt også vil have store konsekvenser for miljøet i form af ophobning af kemikalier.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small