”Det beskidte dusin” er vokset

”Det beskidte dusin” dækker over de 12 stoffer, der hidtil har stået på Stockholm-konventionens liste over såkaldte POP-stoffer (Persistent Organic Pollutants).

Pressemeddelelse 12.5.09

Nu har 12 af de værste kemikalier i verden fået følgeskab af yderligere 9 stoffer på deres vej mod udfasning og forbud.

”Det beskidte dusin” dækker over de 12 stoffer, der hidtil har stået på Stockholm-konventionens liste over såkaldte POP-stoffer (Persistent Organic Pollutants). Listen rummer svært nedbrydelige organiske miljøgifte, som for eksempel DDT, PCB og dioxin. Stofferne ophobes i miljøet, og forureningen kender ikke til grænser. Stockholm-konventionens formål er at begrænse forureningen via forbud og begrænsninger for produktion og anvendelse af de omfattede stoffer.

For første gang siden Stockholm-konventionen trådte i kraft i 2004 er den nu blevet udvidet med yderligere 9 kemikalier. De 9 spænder over stoffer anvendt i pesticider til landbruget, til kemikalier der skal nedsætte brændbarheden af vores møbler og elektronikprodukter.

Eksempelvis omfatter konventionen fremover flere slags bromerede flammehæmmere. Der er tale om forskellige typer af bromerede diphenyl ethere (BDE) og hexabrombiphenyl (hexaBBP). De udvalgte flammehæmmere er allerede forbudt i elektronikprodukter, der sælges til det europæiske marked. Flammehæmmerne kan dog fortsat findes i en række andre produkter, f.eks. i møbler. HexaBBP produceres ikke længere, men anvendtes tidligere i elektronikprodukter. De nu omfattede flammehæmmere kan påvirke hormonsystemet og skade fostres neurologiske udvikling. Flere af stofferne kan påvises i blodprøver hos såvel voksne og børn samt i blod fra navlestrengen hos gravide. Undersøgelser har vist fund af stofferne i husstøv i private hjem og på kontorer.

Ikke alle af de nu 21 kemikalier på listen forbydes helt fra den dag, de bliver omfattet af Stockholm-konventionen. Der er muligheder for undtagelser og udfasningsperioder. Som nok det mest kontroversielle er stoffet PFOS (perfluoroktansulfonat) nu på listen. Stoffet produceres i flere lande og anvendes bl.a. til imprægnering af tekstiler, i rengøringsmidler, elektronikprodukter og i brandslukningsskum. PFOS er giftigt og nedbrydes ikke i miljøet. PFOS anvendes fortsat mange steder, men netop derfor er det vigtigt af få med. Mange lande vil ønske en udfasningsperiode og der er åbnet mulighed for dette i henholdsvis 10 og 15 år i i-lande og u-lande. Dette er en lang periode, men optagelse på konventionens liste er dog et skridt på vejen.

Det Økologiske Råd glæder sig over, at POP-listen næsten er vokset til det dobbelte ved denne revision. Men der er stadig lang vej at gå, før verden kan sige sig fri fra at udlede svært nedbrydelige stoffer til miljøet.

Susanne Bruun Jakobsen, Kemikaliemedarbejder, Det Økologiske Råd
Yderligere oplysninger: Susanne Bruun Jakobsen, 33 18 19 34

Baggrund:
Parterne bag Stockholm-konventionen holdt møde i Geneve d. 4.-8. maj 2009. Se mere på http://chm.pops.int/Convention/Pressrelease/COP4Geneva8May2009/tabid/542/language/en-US/Default.aspx
Og http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/09/AR2009050900604.html


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd

Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00

 

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis