EU-Kommissionen skuffer i udspil til begrænsning af farlige stoffer i elektronik

Udsigten til elektronik produkter med færre farlige kemiske stoffer blev i denne uge noget sløret. Den danske forbruger kunne ellers have håbet på, at yderligere kemiske stoffer ville blive forbudt i nye elektroniske produkter.

Pressemeddelelse om RoHS-direktivet:

5. december 2008

Udsigten til elektronik produkter med færre farlige kemiske stoffer blev i denne uge noget sløret. Den danske forbruger kunne ellers have håbet på, at yderligere kemiske stoffer ville blive forbudt i nye elektroniske produkter. Dette forbud skulle være kommet i EU-kommissionens forslag til en revision af det såkaldte RoHS-direktiv, der netop sætter begrænsninger for indholdet af farlige kemiske stoffer i elektronik produkter på det europæiske marked. Direktivet indeholder i dag forbud mod 6 særligt farlige kemiske stoffer.

Revisionen i år var ventet med spænding. Såvel græsrodsorganisationer som fremsynede producenter, der har arbejdet målrettet mod udfasning af yderligere farlige stoffer, havde forventet, at dette arbejde blev fulgt op af lovmæssige stramninger. Men resultatet er skuffende. Forslaget til revision indeholder ikke nye forbud.

Forslaget indeholder kun planer om en nærmere vurdering af følgende fire farlige stoffer: Den bromerede flammehæmmer hexabromocyclododecane (HBCD), der er skadelig for udviklingen af fostres nervesystem og så phthalaterne DEHP, BBP og DBP – dvs. blødgørere i plast. DEHP er hormonforstyrrende og er i dag klassificeret som fosterskadende og skadeligt for reproduktionsevnen. Både bromerede flammehæmmere og phthalater kan afgives til indemiljøet hos forbrugeren, når elektronikprodukterne bliver varme under brug. Stofferne er også skadelige for arbejdere i produktions- og affaldsfasen for elektronikprodukterne.

I stedet for at få stofferne forbudt nu, skal vi vente yderligere på, at de bliver vurderet i tråd med EU’s kemikalielovgivning REACH, hvilket må forventes at tage flere år. Stofferne er netop dette efterår sat på kandidatlisten under REACH, hvilket endnu kun er sket for 15 særligt farlige stoffer. Herefter følger vurderinger og afvejninger af socioøkonomiske hensyn, før stofferne kan ende med at være forbudte eller kun tilladte til særlige anvendelser.

RoHS-direktivet har ellers spillet en ledende lovgivningsmæssig rolle i udfasningen af seks af de farligste kemiske stoffer i elektronikprodukter. Stofferne bly, kviksølv, cadmium, hexavalent crom og de 2 brommerede flammehæmmere PBB og PBDE har været forbudte i elektronik på det europæiske marked siden 1. juli 2006. Direktivet skal overholdes af såvel producenter indenfor EU som af producenter, der sælger til det europæiske marked.
Direktivet har vist sig særdeles effektivt. Ikke bare er de forbudte stoffer stort set ude af produkter på det europæiske marked, men også på andre markeder. Mange producenter har ganske simpelt fundet det for besværligt at lave forskellige udgaver af samme produkt.

Set i dette lys er EU-kommissionens forslag til en revision af RoHS-direktivet en stor skuffelse – ikke bare for den europæiske forbruger, men for forbrugere over hele verden.

Yderligere oplysninger:
Susanne Bruun Jakobsen, kemikaliemedarbejder, Det Økologiske Råd 33 18 19 34

Se endvidere pressemeddelelse fra EU-kommissionen på http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1878&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd

Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00

 

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis