Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Dom fra EU rammer gravide og små børn

baby med klode Danmark har set sig tvunget til at trække et kommende nationalt forbud mod fire ftalater tilbage, da EU-Domstolen har underkendt danske særregler på området. Dette vil få størst konsekvenser for små børn og gravide, da megen forskning viser, at ftalaterne er hormonforstyrrende, og at fostre og småbørn har særlig risiko for skader på bl.a. kønsorganer og kommende fertilitet.

Fire af de såkaldte plastblødgørere – ftalater – var inkluderet i et kommende nationalt forbud, som Danmark nu pga. en dom ved EU-Domstolen er nødsaget til at trække tilbage. De fire ftalater er på EU’s Kandidatliste over stoffer, der måske skal forbydes. Derfor er stofferne stadig underlagt en slags venteperiode, og derfor har man som forbruger ikke mange muligheder for at undgå stofferne, hvis man er bekymret for deres effekt. Indtil videre kan man ved køb spørge om de er i produkterne, og producenten har derefter pligt til at svare indenfor 45 dage.

”Det er en meget beklagelig dom EU har udstedt. Dette sætter Danmark i en endnu sværere situation i forhold til at beskytte sine borgere mod sundhedsskadelige stoffer, som endnu kun vurderes i EU – en proces som er meget langsommelig. Danmark har oparbejdet en stor videnskabelig ballast, som underbygger den stærke bekymring for ftalaterne. Det er trist, at dette nu tilnærmelsesvis ignoreres”, siger Lone Mikkelsen, som er ph.d. og kemikaliefaglig ekspert hos Det Økologiske Råd.

”Vi må nu bruge andre værktøjer til at udfase de sundhedsskadelige ftalater. Vi kan hæve den grønne afgift på ftalater, som allerede har medført flotte – men ikke tilstrækkelige - resultater”, siger Lone Mikkelsen.

Ftalat-afgiften var meget virksom, da den blev indført og medførte bl.a. en stigning i produktionen af ftalatfri kabler, som gik fra en meget lille markedsandel til at dække over halvdelen af markedet. Den er dog ikke høj nok til at gøre f.eks. ftalatfrit medicinsk udstyr konkurrencedygtigt, og netop udstyr som blodposer og –slanger samt neonatalt udstyr udgør nogle af de mest sundhedsskadelige anvendelser af ftalater, da ftalater ved brugen overføres direkte til blodbanen.

”Afgiften bør som minimum fordobles. Den har siden den blev indført i år 2000 udgjort 7 kr./kg. Hvis den var blevet index-reguleret, ville den i dag have været på 8,84 kr./kg. Vi foreslår, at den øges til det dobbelte heraf, dvs. 17,70 kr./kg.” uddyber Lone Mikkelsen.

”Desuden er det afgørende, at det offentlige er med til at sikre efterspørgslen på mere miljøvenlige produkter, som er nødvendig for, at virksomhederne vil begynde at udfase eksempelvis ftalaterne. Offentlige grønne indkøb kan med stærke kemikaliekriterier sende et tydeligt signal til private om, hvilke produkter og services der er ressourceeffektive i hele deres levetid. Derfor må regeringens nye mål være gennemgående kemikaliekriterie i indkøbsmålene”, siger Lone Mikkelsen.

Yderligere information:
Lone Mikkelsen. Kemikaliefaglig medarbejder, Det Økologiske Råd: lone@ecocouncil.dk 2579 2001.
Christian Ege. Sekretariatsleder; Det Økologiske Råd: christian@ecocouncil.dk 2858 0698.

 

Links
Link til faktaark om Lapin dommen C-358/11 >>

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis