Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Slappe regler for problematisk kemi i importerede produkter

Huller i den europæiske kemikalielovgivning REACH for importerede produkter kan true miljøet og forbrugernes sundhed og hæmme europæiske producenters konkurrenceevne.

Pressemeddelelse fra Det Økologiske Råd og Plastindustrien, 14. juni 2017

Slappe regler for problematisk kemi i importerede produkter truer sundhed og konkurrenceevne

Huller i den europæiske kemikalielovgivning REACH for importerede produkter kan risikere at skade miljøet og forbrugernes sundhed samtidig med at det hæmmer europæiske producenters konkurrenceevne.
Det kræver en særlig tilladelse, før producenter i EU kan producere artikler med problematiske kemikalier fra den såkaldte godkendelsesliste. Dette krav gælder ikke for producenter udenfor EU, der dermed frit kan eksportere produkter med selvsamme stoffer til det europæiske marked uden forudgående godkendelse. Forbrugerne bliver derfor udsat for potentielt sundhedsskadelige kemikalier i disse importerede produkter. Det virker selvmodsigende at regulere brugen af særligt problematiske kemikalier i artikler produceret i EU, samtidig med at man fortsat importerer artikler med selvsamme kemikalier fra lande udenfor EU. Denne problematik blev sat på dagsordenen til et debatarrangement arrangeret af Det Økologiske Råd og brancheforeningen Plastindustrien den 13. juni i Europa-Huset i København.

”EU's store kemikalielovgivning REACH var et betydeligt fremskridt, da den kom i 2007. Men den indeholder også store huller. Et af dem er de manglende krav til farlige stoffer i importerede varer. Det vil vi gerne sætte fokus på,” udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Det skader også de europæiske producenters konkurrenceevne, når der stilles krav til dem, som ikke gælder for producenter udenfor EU, der eksporterer varer til det europæiske marked.
”Det er paradoksalt at forbyde produktionen af produkter med eksempelvis ftalater i EU og så samtidig kunne importere produkterne i en lind strøm fra Kina, hvor der gerne må være anvendt ftalater i produktionen,” forklarer Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Der er således mange gode grunde til at man burde ændre REACH, så import blev sidestillet med produktion inden for EU. Men der er ikke udsigt til at genåbne forhandlingerne om det store lovkompleks Der er derfor brug for at udnytte de muligheder der ligger inden for den eksisterende kemikalielovgivning.

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd og brancheforeningen Plastindustrien finder, at EU i langt højere grad skal bruge muligheden for, at de særligt problematiske stoffer omfattes af forbud eller begrænsning i anvendelsen (se faktabox). I så fald vil det nemlig gælde for såvel importerede varer som varer produceret inden for EU. Desuden opfordrer de to organisationer til, at der laves en juridisk analyse af, om man kan afhjælpe dette problem yderligere uden at genåbne selve REACH-teksten – f.eks. ved at ændre i bilagene eller i administrationspraksis.

Mens vi venter på at reglerne for importerede varer forbedres, er det afgørende at forbrugerne kan få oplysninger om indhold af problematiske stoffer i varerne. REACH-reglerne giver netop forbrugerne ret til at spørge om, hvorvidt der er stoffer fra den såkaldte kandidatliste i en vare, og så skal detailhandelen svare inden for 45 dage. Men ofte får forbrugerne ikke fyldestgørende svar. En del af detailhandelen gør en stor indsats her, mens andre henviser til, at de ikke kan få svarene fra deres leverandører, som typisk ligger i Asien. 

”Forbrugerne skal kunne få oplysninger om indhold af farlige stoffer, også i importerede varer. Hvis detailhandelskæderne ikke kan få de korrekte oplysninger fra deres leverandører i f.eks. Asien, bør de såvidt muligt søge andre leverandører, som vil leve op til EU-kravene,” udtaler Christian Ege.

Hvis forbrugernes sundhed og producenternes konkurrenceevne skal beskyttes, er det nødvendigt at udvide den gældende regulering af disse særligt problematiske kemikalier produceret i EU til også at gælde for selvsamme kemikalier i artikler importeret fra lande udenfor EU. Der skal også være bedre muligheder for, at importører kan stille krav til deres udenlandske leverandører om videregivelse af korrekte kemikalieoplysninger.

Yderligere oplysninger:
Christian Ege, Det Økologiske Råd, tlf. 3318 1933/2858 0698
Christina Busk, Plastindustrien, tlf. 2949 4564/ cb@plast.dk.

EU's kemikalielovgivning:
  • EU's store kemikalielovgivning REACH trådte i kraft i 2007.
  • REACH har bl.a. lister over særligt farlige kemikalier: Kandidatlisten, som i dag indeholder godt 170 stoffer, og godkendelseslisten, som indeholder godt 30 stoffer.
  • For stoffer på kandidatlisten gælder, at forbrugerne har ret til oplysning om, hvorvidt disse stoffer findes i konkrete produkter. De kan spørge detailhandelen som skal svare inden for 45 dage, efter at have spurgt deres leverandør/producent.
  • For stoffer på godkendelseslisten gælder, at EU-myndighederne skal godkende, før et stof fra listen må bruges inden for navngivne produktkategorier. Men dette krav om godkendelse gælder kun for varer produceret inden for EU.
  • Endelig findes det såkaldte bilag 17. Stoffer, som findes her, er forbudt helt eller delvist – til en specifik anvendelse eller hvor meget af kemikaliet, der må være til stede i en produktgruppe og disse regler gælder for såvel importerede varer som varer produceret inden for EU.
  • EU's beslutningsprocedure er sådan, at ændringer i selve REACH skal forhandles i og mellem Ministerrådet (medlemslandene) og EU-parlamentet. Bilagene til REACH kan derimod ændres i Kommissionen ved en hurtigere procedure, hvor man inddrager eksperter fra medlemslandenes ministerier.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small