Fra elektronik til e-affald - om eksport af farligt affald

Nyt undervisningshæfte fra Det Økologiske Råd belyser de store miljø- og sundhedsproblemer, som vores affaldsstrøm til ulandene skaber.

 

I EU produceres årligt 8,7 millioner ton elektrisk og elektronisk affald, men kun 2,1 million ton indsamles og behandles via kontrollerede systemer. Hvor bliver resten af? Historier om børn og voksne, der skiller gamle elektronikprodukter på en losseplads i Ghana eller på små værksteder i Kina eller Indien når jævnligt danske medier.

Det nye hæfte fra Det Økologiske Råd belyser problemfeltet omkring eksport af farligt elektronikaffald såsom computere, mobiltelefoner, tv og spillekonsoller til ulandene. Hvad sker der med denne del af vores affald, når vi skiller os af med det i Danmark? Hvordan kan det dukke op på en losseplads i Ghana eller i Kina?

Elektronikprodukterne indeholder farlige stoffer som f.eks. bly, cadmium og berylium, PVC, phthalater og bromerede flammehæmmere. Stoffer som bl.a. kan føre til skader på nervesystemet og på nyrerne, kan være reproduktionsskadende, fosterskadende og virke hormonforstyrrende. Hvad betyder det for miljøet og sundheden i ulandene, at elektronikaffaldet ender der?

Internationale regler som Baselkonventionen forbyder eksport af farligt affald fra OECD-lande (industrilande) til ikke-OECD-lande. Hermed burde en skrottet dansk computer eller mobiltelefon fyldt med farlige kemiske stoffer ikke kunne havne på en losseplads i Ghana. Men hvorfor sker det så alligevel? Og hvad kan gøres for at hindre det?

EU har vedtaget det såkaldte WEEE-direktiv, der giver producenter og importører af elektronikprodukter ansvaret for tilbagetagning af elektronikaffaldet. I Danmark er dette ansvar implementeret som en kollektiv ordning, hvortil de enkelte producenter/importører betaler ud fra deres markedsandele. Herved honoreres den enkelte producent ikke for at producere mere miljøvenlige produkter.
Hæftet diskuterer, hvorvidt miljø- og sundhedsproblemer ved elektronikaffald kan mindskes enten ved at gøre det attraktivt for producenter/importører at producere miljøvenligt eller ved at forbyde brugen af flere af de farlige stoffer gennem f.eks. RoHS-direktivet eller anden international lovgivning.

Hæftet er målrettet undervisningen i gymnasiet og HF i fagene kemi, samfundsfag, geografi og biologi og tværfaglige forløb. Det vil kunne vise en direkte forbindelse fra elevernes eget forbrug og til miljøproblemer i ulandene. I relation til hæftet er der udarbejdet elevopgaver (20090903 Eaffald Opgaver (65.67 kB)), som kan findes på hjemmesiden.
Hæftet kan samtidig bruges af politikere, interesserede borgere og organisationer, som er interesseret i et mere bæredygtigt forbrug og affaldsbortskaffelse.
Hæftet er gratis (mod betaling af porto og administration). Bestilling hos Det Økologiske Råd: info@ecocouncil.dk eller tlf. 33 15 09 77 eller download 20090301 Elektronik Eaffald (2.59 MB)

 

Yderligere oplysninger: Kemikaliemedarbejder Susanne Bruun Jakobsen tlf. 33 18 19 34
Formand Christian Ege tlf. 33 18 19 33/28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd

Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00

 

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis