EU strammer op på elektronikaffald - Danmark kan gøre mere

Bragt i Frederiksborg Amts Avis 2.1.2009 og citeret i flere andre regionale dagblade

Af Susanne Bruun Jakobsen, kemikaliemedarbejder, Det Økologiske Råd

Så har vi passeret juleaften. Under træet lå måske en ny mobiltelefon, en bærbar PC eller en ny kaffemaskine. Ofte kasserer vi de gamle elektriske apparater, der nu er erstattet at funklende nye. Men apparaterne indeholder en række miljø- og sundhedsskadelige stoffer, så der er behov for at tænke sig om, når man skiller sig af med dem.

Lovgivningen stiller krav om, at elektronikaffald, kaldet e-affald, behandles særskilt. Kommunen stiller indsamlingssteder, genbrugspladser, til rådighed for borgerne. Men det er producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter, der er ansvarlige for den videre behandling. Det betyder, at de skal organisere og finansiere afhentning af e-affaldet på de kommunale indsamlingssteder og transportere det til godkendte oparbejdningssteder.

På europæisk plan reguleres e-affald af WEEE-direktivet. Heri stilles krav om indsamling og forsvarlig oparbejdning af e-affald, og det såkaldte producentansvar for e-affaldet er indført. Direktivet trådte i kraft 1. juni 2006 og EU-kommissionen har netop stillet forslag om en revision. Fremover bliver kravet til, hvor meget der skal indsamles, øget i flere EU-lande. I stedet for et fast antal kilo pr. indbygger, skal der i fremtiden indsamles 65 % af vægtmængden af e-produkter på markedet. Hermed bliver kravene strammet i de lande, hvor der er et stort forbrug af elektronikprodukter.

Med denne styrkelse af WEEE-direktivet på EU-plan vil det være oplagt at se nærmere på, hvordan reglerne er gennemført i Danmark. Myndighederne strammer i øjeblikket op over for de såkaldte free-riders, dvs. producenter/importører, der ikke har registreret sig, og dermed ikke betaler for indsamling og oparbejdning af deres andel af produkterne på markedet.

I Danmark har man valgt en kollektiv ordning, hvor producenter og importører betaler for oparbejdning af e-affaldet, efter deres produkters andel på markedet, målt i vægt. Dette fremmer ikke lanceringen af mere miljøvenlige produkter. Lovgivningen bør i stedet ændres til, at der betales efter miljøbelastningen af ens produkter. Det ville motivere til at producere og sælge produkter, der indeholder færre miljø- og sundhedsskadelige stoffer samt udvikle produkter, der er lettere at genbruge eller oparbejde. Denne ændring af lovgivningen har regeringen endnu ikke ønsket at gennemføre, selv om direktivet åbner mulighed for det.
Det Økologiske Råd hilser velkomment at der sættes fokus på snyd og free-riders, men opfordrer samtidig til, at betalingen ændres, så man i højere grad fremmer produktion af miljø- og sundhedsvenlige e-produkter til gavn for såvel forbrugerne som miljøet.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd

Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00

 

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis