Kamp om de bromerede flammehæmmere

På et EU-Ministerrådsmøde i denne uge blev Europa-Parlamentets forsøg på at lade et kommende forbud mod en gruppe farlige kemikalier – kaldet bromerede flammehæmmere – underkendt. Europa-Parlamentet havde ellers forsøgt her i sommeren 2001 at stramme op på et forslag fra Kommissionen og lade et kommende forbud mod bromerede flammehæmmere omfatte tre flammehæmmere i stedet for én. På Ministerrådsmødet var det kun Danmark og Sverige, der støttede Parlamentet, og det ser nu ud til, at EU's indsats bliver begrænset til ét kemikalie - og man derudover vil ’afvente flere undersøgelser’. Dette er på trods af, at man har kendskab til de skadelige miljø- og sundhedseffekter af flere bromerede flammehæmmere.

De bromerede flammehæmmere er en gruppe kemikalier, der bruges til at forhindre og forsinke brand i computere, fjernsyn, fly, computere, faxmaskiner, tøj, byggematerialer med videre. Som brandhæmmere tjener de naturligvis et formål, men ulykkeligvis har disse kemikalier en lang række skadelige effekter på mennesker og natur. Eksempelvis ophobes de i mennesker og dyr, og en undergruppe af de bromerede flammehæmmere (PBDE - polybromerede difenylætere) er fundet i kvinders brystmælk. En svensk undersøgelse fra 1998 viser, at PBDE-koncentrationen i svenske kvinders brystmælk er 50-doblet i løbet af de sidste 25 år. Heldigvis er det stadig ikke på et niveau, hvor man må fraråde amning, men der er ingen grund til at vente med indgreb, indtil katastrofen allerede er der. Som for størstedelen af de kemikalier vi omgiver os med i vores hverdag, har man ikke fuldstændig viden om effekterne af bromerede flammehæmmere. Men man ved dog, at de bromerede flammehæmmere ikke altid forbliver i de produkter, de tilsættes, men afgives til luften, f.eks. fra elektronik, der bliver varm under brug. Og man ved, at den nævnte ophobning har vist sig at kunne føre til aborter, indlæringsvanskeligheder og ændringer i immunforsvaret hos aber.

På trods af forskeres advarsler bliver de bromerede flammehæmmere stadig brugt i vidt omfang. Her i september 2001 har Miljøstyrelsen igangsat en oplysningskampagne primært rettet mod detailhandlere og producenter af bromerede flammehæmmere, og sekundært rettet mod forbrugere. Desværre retter kampagnen sig også kun mod enkelte af de bromerede flammehæmmere. Situationen er i dag, at detailhandel, producenter og forbrugere ikke kender til effekterne af kemikalierne, og ikke er opmærksomme på eksisterende alternativer på eksempelvis PC-markedet. Som forbruger er det noget nær umuligt at få informationer om hvilke produkter, der er bedre end andre. Selv hvis man går efter miljømærkede produkter, er de ikke nødvendigvis fri for bromerede flammehæmmere. Både under den europæiske ’Blomsten’ og den Nordiske ’Svanen’ er der kun krav om, at plastkomponenter i pc’ere over 25g skal være fri for visse bromerede flammehæmmere. Det Økologiske Råd mener, at målet på dette område må være mere ambitiøst end blot information om de bromerede flammehæmmere. Der er grundlag for forbud og udfasning af denne gruppe af kemikalier.

Mette Boye
Cand.scient.pol.
Det Økologiske Råds sekretariat

Bragt i Ingeniøren 12/10 2001


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd

Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00

 

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis