Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

NGO liste over særligt farlige kemiske stoffer udfordrer EU.

18.september 2008

Pressemeddelelse

På en stort anlagt konference i Bruxelles lancerede det internationale kemisekretariat ChemSec i går sin version af en kandidatliste over særligt farlige stoffer. Lanceringen kommer i forlængelse af, at EU’s forslag til en kandidatliste blev offentliggjort i juni som led i gennemførelsen af EU´s kemikaliereform REACH. Den nye alternative liste fra NGO´verdenen rummer 267 kemiske stoffer, der alle opfylder kriterier opstillet af EU for en sådan liste. Antallet af stoffer på NGO-listen står i skærende kontrast til den officielle EU-liste, hvor der i første omgang kun er foreslået 16 stoffer. Denne liste er udarbejdet af Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA på baggrund af indberetninger fra medlemsstaterne. Men Danmark har slet ikke indberettet nogen stoffer til listen – på trods af at vi har ”Listen over uønskede stoffer” med omkring 100 stoffer på.

 

Stoffer der står på den officielle liste skal underkastes den særlige godkendelse, som er indbygget i REACH. Denne godkendelsesordning, også kaldet autorisation, er en central del af kemikalielovgivningen REACH. Hvis virksomheder vil fremstille eller importere særligt farlige stoffer – som ikke er forbudt, men anses for at have særligt farlige egenskaber for miljø og/eller sundhed – skal de ansøge EU om godkendelse af den specifikke anvendelse af stoffet. Det var netop et af de elementer, som skulle gøre REACH til et stor forbedring i forhold til den gamle lovgivning, hvor man skulle vente i mange år på, at myndighederne fik lavet de såkaldte risikovurderinger af de enkelte farlige stoffer – før der kunne ske indgreb mod brugen af disse

 

Kandidatlisten giver også forbrugerne øgede muligheder for information om produkter, indeholdende disse stoffer. Til enhver tid kan forbrugeren spørge sin forhandler, hvorvidt et produkt indeholder stoffer fra kandidatlisten, og har ret til at få svar indenfor 45 dage. Med en liste på kun 16 stoffer bliver denne ret meget begrænset.

 

Kriterierne for at stoffer kan komme på EU's kandidatliste er, at de er enten: Kræftfremkaldende, fosterskadende, kan ændre arveanlæg, eller de er svært nedbrydelige i miljøet og ophobes i biologiske systemer (fødekæder). Endelig gælder det giftige og hormonforstyrrende stoffer og stoffer med tilsvarende særligt farlige egenskaber. ChemSec har i samarbejde med en række andre NGO’er og virksomheder fundet 267 stoffer, som opfylder disse krav.

 

Med lanceringen af en alternativ liste ønsker NGO´ere nu at lægger pres på såvel medlemsstaterne, EU-kommissionen som ECHA om at øge tempoet med at foreslå stoffer til kandidatlisten. Listen skal revideres mindst en gang årligt. Den alternative liste viser også vejen for virksomheder, der ønsker at være på forkant med lovgivningen og udskifte de farligste kemikalier.

 

Susanne Bruun Jakobsen, kemikaliemedarbejder

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd

 

Yderligere oplysninger: Christian Ege 33 18 19 33 / 28 58 06 98 eller Susanne Bruun Jakobsen, 33 18 19 34

 

 

Uddybning:

EU’s kemikalielovgivning REACH trådte i kraft i juli 2007. REACH indeholder flere forløb. Et forløb handler om at præregistrere alle de kemiske stoffer der i dag anvendes indenfor EU, så der kan dannes et overblik. Dernæst skal der foregår en grundigere registrering af de enkelte stoffer i forhold til f.eks. egenskaber, anvendelse og retningslinier for sikker brug. Denne registrering er opdelt i faser efter forbrugsmængder af stofferne, startende med stoffer brugt i største mængder. Dernæst skal der ske en vurdering af disse stoffer. Et helt tredje forløb handler netop om at lave en liste over særligt farlige stoffer. Anvendelse af disse må kun ske efter en særlig godkendelse. Desuden får forbrugerne ret til oplysninger om disse stoffer. Formålet er at skabe en hurtig handling rettet mod de farligste kemikalier. Kandidatlisten vil formodentlig blive revideret årligt.

 

Det er på denne baggrund, at ChemSec ønsker at sætte fokus på den lange række af stoffer, som vi allerede i dag ved har særligt farlige egenskaber for enten miljø eller sundhed. Med denne alternative liste fra ChemSec ønsker NGO-verdenen at vise, hvor mange stoffer der faktisk burde godkendes før brug.

 

Den alternative liste indeholder f.eks. det meget diskuterede Bisphenol A som findes i en række plasticprodukter. Stoffet er gennem årtier mistænkt for at være hormonforstyrrende. Desuden finder man ikke overraskende stoffer som decaBDE1, formaldehyd, asbest og triclosan2 på listen. På ChemSec’s hjemmeside kan man finde den fulde liste.

 

Den længere liste skal også hjælpe industrien med udskiftning af de særligt farlige kemikalier samt give virksomhederne mulighed for at forberede sig på de stoffer, der med tiden kan komme til at stå på den officielle EU-liste. Samtidig kan de i arbejdet med at udskifte et problematisk stof undgå at vælge et andet ligeså problematisk stof.

 

ChemSec er en international NGO med fokus på kemikalier. I arbejdet med NGO-listen har ChemSec fået assistance af en følgegruppe bestående af 9 større NGO´er herunder WWF og Greenpeace. Der har samtidig været et samarbejde med fremsynede virksomheder med erfaringer indenfor substitution (erstatning) af kemikalier.

 

Den korte kandidatliste forsvares med, at det skal gøre det overskueligt for industrien at begynde substitution af de stoffer, der står på listen. Desuden fremhæves arbejdspres i medlemsstater, virksomheder og ECHA. Men forbrugeren har tabt i dette spil, hvis listen ikke rummer alle de stoffer, som opfylder kravene. Når et stof står på kandidatlisten har forbrugeren ret til at få oplysninger om, at det indgår i en vare. Stiller forbrugeren spørgsmål i butikken, er forhandler forpligtet til inden 45 dage at give svar på, om varen indeholder stoffer fra listen. Med en meget kort kandidatliste udvandes denne forbrugerret.

 

 

1 En bromeret flammehæmmer, som nu forbydes i elektronikprodukter, men hvor der også kan være behov for at fjerne den fra andre typer af produkter

2 Et miljø- og sundhedsskadeligt stof, som findes i en del tandpasta, deodorant m.v.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Blegdamsvej 4 B, DK 2200 København N. Telefon: 33 15 09 77.

http://www.ecocouncil.dk/ e-mail: info@ecocouncil.dk

Det Økologiske Råd er en forening, som arbejder for en bæredygtig udvikling i Danmark, og udgiver tidsskriftet Global Økologi


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small