Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Tynd liste fra EU om særligt farlige kemiske stoffer

3. juli 2008

Pressemeddelelse

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, har nu offentliggjort sit udkast til liste over særligt farlige kemiske stoffer – ”substances of very high concern”. Det er stoffer, som skal undergives den særlige godkendelse, som er indbygget i EU's kemikaliereform, REACH, som trådte i kraft for et år siden efter mange års forhandlinger. Listen består kun af 16 stoffer. Det er et skuffende resultat. Denne godkendelsesordning, også kaldet autorisation, skulle være et af flagskibene i REACH. Ideen er, at hvis virksomheder vil fremstille eller importere særligt farlige stoffer – som ikke er forbudt, men anses for at have særligt farlige egenskaber for miljø og/eller sundhed – skal de ansøge EU om godkendelse af den specifikke anvendelse af stoffet. Og de er samtidig forpligtet til at undersøge mulighederne for at bruge mindre farlige stoffer.

Det fremgår af listen, hvilke lande, som har indgivet forslag til de 16 stoffer, og Danmark har ikke indgivet nogen. Dette på trods af at Miljøstyrelsen i mange år har vedligeholdt Listen over Uønskede Stoffer, som indeholder en lang række stoffer, som opfylder ovennævnte krav. Men hvorfor har medlemslandene været så tilbageholdende med at foreslå stoffer? Det må skyldes de krav til dokumentation, som forventes opfyldt, herunder dokumentation for, at mennesker og miljø faktisk udsættes for de pågældende stoffer. Men det var jo netop dette man skulle undersøge, når der senere kom ansøgninger fra virksomheder, som ønskede at producere eller importere disse stoffer!

Listen er udtryk for en dårlig start for REACH-reformen. Faktisk virker listen snarere som noget der hørte hjemme før reformens tid, hvor forskere og myndigheder skulle levere ”telefonbøger”, der dokumenterede ikke alene stoffernes farlighed, men også hvordan mennesker og miljø blev udsat for dem. Derfro var det ganske få stoffer, som overhovedet blev taget op til overvejelse.

Susanne Bruun Jakobsen, kemikaliemedarbejder

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege 33 18 19 33 / 28 58 06 98 eller Susanne Bruun Jakobsen, 33 18 19 34

Uddybning

Der står i REACH-forordningen, at stoffer, som anses for kræftfremkaldende, fosterskadende, som kan ændre arveanlæg, eller som er svært nedbrydelige i miljøet og ophobes i biologiske systemer (fødekæder), skal undergives godkendelse. Endelig gælder det hormonforstyrrende stoffer og stoffer med tilsvarende særligt farlige egenskaber. Der er adskillige hundrede kemiske stoffer, som opfylder disse kriterier. Alligevel har man valgt kun at sætte 16 på listen. Det forekommer helt uforståeligt, når der oven i købet ikke er tale om en forbudsliste, men en liste over stoffer, som skal underlægges en særlig godkendelse.

Som eksempel kan nævnes, at stoffet deca-BDE – en af de mest udbredte bromerede flammehæmmere – ikke er på listen. Denne er netop blevet forbudt i elektronik, fordi den er stærkt mistænkt for at være hormonforstyrrende m.v. Men det kan tænkes, at den bruges i andre former for produkter – og i hvert fald er der brug for et signal til virksomheder, som måtte påtænke at tage den i brug på andre områder, om at det vil kræve en godkendelse.

Til gengæld skal nævnes på den positive side, at en anden bromeret flammehæmmer, HBCDD, som endnu ikke er forbudt i elektronik, er kommet på listen. Det samme gælder 3 af de såkaldte phthalat-blødgørere, nemlig DEHP, BBP og DBP. Disse er indtil nu kun begrænset i produkter målrettet mod børn.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small