Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Begræns brugen af kemikalier i byggeri

Bragt i Teknik & Miljø

Af Susanne Bruun Jakobsen, Det Økologiske Råd

Byggeindustrien er en af de store forbrugere af kemiske stoffer og produkter i Danmark. Kemikalier i byggeri påvirker vores arbejdsmiljø og sundhed i forbindelse med produktion af byggematerialer og i selve udførelsen af byggeriet. Vores ydre miljø påvirkes ligeledes gennem produktion af materialer samt gennem håndtering og bortskaffelse af byggeaffald, og ikke mindst påvirkes indeklimaet og sundheden i de færdige byggerier.

Miljøhensyn i planlægningen

Byggerier med særlige krav til materialevalg får stadig større opmærksomhed og behøver ikke være forbeholdt de få. Flere kommuner er begyndt at stille krav om mere bæredygtigt byggeri – ofte med energikrav, og i nogle tilfælde også krav om minimering af brugen af kemiske stoffer og produkter.

I Herfølge v. Køge har projektet ”Fremtidens parcelhus” vist en række eksempler på miljøvenlige huse i hvert deres design. Husene skal bl.a. leve op til de krav der stilles i Svanemærkning af småhuse, som indeholder krav i forhold til anvendelsen af PVC, træimprægnering, tungmetaller, bromerede flammehæmmere m.m. I Stenløse Syd har Egedal kommune valgt at forbyde anvendelsen af PVC og trykimprægneret træ i de nye byggerier. Dette er gjort ved, at kommunen har købt jorden og efterfølgende tinglyst servitutter på grundene ved salg. Albertslund kommune har ligeledes et forbud mod anvendelse af PVC og trykimprægneret træ i byggeri, hvor de selv er bygherre og et ønske om anvendelse af miljømærkede produkter, hvis muligt.

I DR-byggeriet i Ørestaden arbejdes der med en positivliste over kemiske produkter omfattende fugemasser, malinger og gips. Kun produkter godkendt af sikkerhedsgruppen må anvendes på byggepladsen. Som det ses, kan arbejdet med kemikaliebegrænsning og -substitution foregår på mange måder og mange niveauer.

Mod nye krav i lovgivningen

Erstatning af farlige stoffer med mindre farlige er lovpligtig ifølge arbejdsmiljøloven, men har ofte vist sig svært at kontrollere.

Implementeringen af den nye EU-kemikalielovgivning REACH vil med tiden føre til begrænsninger og forbud mod særligt problematiske stoffer. Allerede nu er der nye regler for sikkerhedsdatablade og videregivelse af informationer i leverandørkæden og fra 1.6.2008 medfører REACH en forpligtelse for producenter og importører til præregistrering af kemiske stoffer. Professionelle brugere af kemiske stoffer og produkter skal sikre sig, at deres anvendelse er registeret. For virksomheder og alle i byggebranchen er det derfor nødvendigt at få overblik over, hvilke kemiske stoffer der indgår i deres arbejdsprocesser. På denne måde kan man gøre sin virksomhed parat til at møde nye krav. Derudover kan alle i byggebranchen have en interesse i at begrænse brugen af uønskede kemikalier af hensyn til arbejdsmiljøet, det ydre miljø og til indeklimaet i bygningerne.

Metoder til håndtering af kemikalier i byggeriet

Det Økologiske Råd, det regionale miljønetværk MiljøForum Fyn, Bygge- & Anlægssektorens Miljøklub Fyn, DHI samt entreprenørfirmaet Hansson & Knudsen a/s arbejder i 2008 sammen om afprøvning af metoder til begrænsning af uønskede kemikalier i byggeri.

Barrierer for substitution af farlige kemikalier undersøges for at fremme byggeri uden miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Projektet støttes af Realdania og Cowifonden. Projektet retter sig både mod entreprenører og bygherrer, herunder kommuner.

Kemiske stoffer kan være optaget på en række forskellige kemikalielister ud fra deres sundheds- eller miljøskadelige effekt. Nogle af listerne er internationale, andre er danske og retter sig bl.a. mod de danske arbejdsmiljøregler.

Der er udviklet to IT-værktøjer: KEMIguiden og Dansk Kemidatabase, som hver på deres måde kan benyttes i arbejdet med kemikaliestyring og substitution af de uønskede kemikalier.

KEMIguiden ejes af de regionale miljønetværk og bruges med succes af mange industri-virksomheder til effektiv kemikaliestyring. KEMIguiden kan danne et overblik over, hvorvidt de projekterede materialer og produkter indeholder farlige eller uønskede kemikalier. KEMIguiden bygger på et IT-system, hvor man indtaster byggesagens produkter og deres indholdsstoffer ud fra leverandørbrugsanvisningerne. Herefter får man en oversigt over, hvorvidt produkterne indeholder miljø- eller sundhedsskadelige stoffer. Disse materialer kan så forsøges erstattet med andre, der er mindre problematiske. KEMIguiden har med held været anvendt på flere større byggesager.

Dansk Kemidatabase har på forhånd oplysninger om ca. 4000 kemiske produkter indenfor bygge- og anlægssektoren. Værktøjet kan bl.a. benyttes til at sammenligne vurderingen af ens produkt med lignende produkter. Produkterne vurderes ud fra fareklasser og tilhørende risikosætninger (R-sætninger) samt indholdet af opløsningsmidler og kræftfremkaldende stoffer. Vurderingen opdeler produkterne i 3 kategorier: Mindre farlig, Farlig og Meget Farlig. Virksomheden vælger sine anvendte produkter ud fra produktlister i en database.

Det nordiske Svanemærke udviklet kriterier for småhuse (og etageboliger er på vej) samt for kemiske byggeprodukter. Endelig findes Dansk Indeklimamærkning.

Svanemærket for småhuse arbejder med absolutte krav (forbud) og fleksible krav, hvor man skal samle et antal point. De fleksible krav behøver ikke alle at være opfyldt, hvis man blot lever op til særligt strenge parametre på andre områder. I forhold til kemikalier er der eksempelvis krav til PVC, flygtige organiske forbindelser, tungmetaller, fareklassificeringer, krav til træimprægnering, epoxyharpiks, tinorganiske forbindelser, afgivelse af formaldehyd, DEHP, bromerede flammehæmmere, Bisfenol A m.m. Listen er ikke udtømmende.

Kriterierne for kemiske byggeprodukter har netop været i høring og er nu under færdiggørelse. Der lægges op til visse stramninger af kravene til småhuse. Disse nye kriterier giver mulighed for at benytte udvalgte svanemærkede produkter, uden at hele huset er svanemærket.

Få mere at vide

På tre seminarer i maj i hhv. Odense, Århus og København vil repræsentanter fra forskellige led i byggeprocessen give deres bud på, hvordan bygherre, rådgiver eller entreprenør kan sikre mindsket brug af farlige kemikalier i byggerier. Hvilke krav kan man selv stille? Hvordan finder man de rigtige materialer og kemiske produkter? Hvad kan forhandlere, producenter og leverandører af byggematerialer og kemiske byggeprodukter gøre? De vigtigste værktøjer præsenteres. Dansk Byggeri og MiljøForum Midtjylland er samarbejdspartnere i forbindelse med seminarerne.

Seminarerne finder sted:

Torsdag d. 22. maj kl. 13-16: Affald og Varme, Bautavej 1, 8210 Århus V.
Tirsdag d. 27. maj kl. 13-16: Forskerparken 10, Odense M.
Torsdag d. 29. maj kl. 13-16: Trekanten, Kalvebod Brygge 45, København V.
Se program, tilmelding mv. på www.mfmidt.dk, www.ecocouncil.dk og www.mf-fyn.dk.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small