Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Norge forbyder flere farlige stoffer i forbrugerprodukter

Bragt i Dansk Kemi

Persistente, miljø- og sundhedsfarlige kemikalier, som triclosan, muskxylen og muskketon anvendes stadig i produkter, som reguleres af EU's kosmetikdirektiv og biociddirektiv

Af Roza Pedersen, Specialestuderende, RUC, Praktikant hos Det Økologiske Råd

Norge vil forbyde anvendelsen af triclosan, muskxylen og muskketon, der alle har uønskede effekter. De er tilladte i kosmetiske produkter med visse begrænsninger i EU. Ifølge flere undersøgelser kan triclosan udvikle antibiotikaresistens hos bakterier, fordi den dræber bakterier på samme måde som antibiotika. Antibiotika skal enten direkte dræbe bakterierne eller hæmme deres evne til at vokse og formere sig. Men hvis antibiotika ikke formår at dræbe bakterierne eller hæmme deres evne til at forplante sig, kan disse bakterier og de næste generationer blive resistente over for antibiotika. Verden over er antibiotikaresistens blevet et stigende problem. Overforbrug af triclosan i forbrugerprodukter, kan forværre dette problem.

Triclosan kan også have akutte sundhedseffekter i form af irritation i øjne og hud. Stoffet er samtidig bioakkumulerbart, så resistenseffekten kan have langtidsvirkninger i miljøet. Sidste år fandt en svensk undersøgelse triclosan i modermælk og blodprøver fra 36 mødre. Koncentrationer af triclosan i brystmælk og blod var højere hos mødre, der var brugere af plejeprodukter med indhold af triclosan end hos mødre, der ikke var brugere af disse plejeprodukter. Dette viser at plejeprodukter er en vigtig kilde til udsættelse for triclosan.

Miljø og sundhedsfarlige stoffer i produkter

Triclosan anvendes som konserveringsmiddel for at forøge holdbarheden af produktet og som antibakterielt middel i kosmetikprodukter, hovedsageligt tandpasta, sæbe og deodoranter, men også i plastprodukter, tekstiler, rengøringsmidler og maling. Når triclosan bruges som konserveringsmiddel i kosmetik, må indholdet højest være 0,3 %. Ifølge en Hollandsk biocid-rapport opnås antiseptisk eller antibakteriel virkning først, hvis koncentration af triclosan er på 3 %, hvilket er langt højere end EU´s tilladte niveau. Det tyder på, at hvis man overholder grænseværdien, vil brugen af triclosan ikke give den ønskede effekt.

Triclosan Muskketon Muskxylen
Triclosan-molekyle Muskketon-molekyle Muskxylen-molekyle
Strukturformler for triclosan, muskketon og muskxylen

På EU- plan bliver triclosan reguleret under kosmetikdirektivet, hvis det tilsættes kosmetik, men under biocidlovgivningen, hvis det er produkter, der markedsføres til desinficerende formål. Under biocidlovgivningen skal stoffets navn, indholdet og formålet med stoffets anvendelse i produktet fremgå af indholdsdeklarationen. Denne mærkning gælder ikke for kosmetiske produkter.

Triclosan er et kontroversielt stof, hvis miljø og sundhedsmæssige egenskaber har været til diskussion på EU plan og nationalt plan siden år 2000. I 2000, anbefalede Miljøstyrelsen sammen med Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Forbrugerinformationen at undgå produkter, som indeholder triclosan. I 2002 vurderede EU’s videnskabelige Komite’, at triclosan i kosmetiske produkter er ufarligt. Men i 2005, blev triclosan klassificeret som miljøfarligt af EU, blandt andet fordi Norge offentliggjorde en opdateret risikovurdering af triclosan. Her konkluderede Norge, at triclosan kan føre til udvikling af resistens i bakterier.

Muskxylen og muskketon anvendes som duftstoffer i kosmetiske produkter som parfume, shampoo, samt vaske- og rengøringsmidler, gulv- og møbelpolstringsprodukter. Stofferne er vanskeligt nedbrydelige. De kan ophobes i organismers fedtvæv og er giftige for vandlevende organismer. Muskxylen er klassificeret som kræftfremkaldende. Ifølge EU’s risikovurdering eksponeres mennesker for muskxylen både direkte via anvendelsen af produkter til personlig pleje og indirekte via f.eks. mad. Stoffet er blevet fundet i høje koncentrationer hos mennesker og er bl.a. blevet målt i vandmiljø og i fisk.

Norsk forbud i strid med frihandelsaftale

Det norske forbud mod farlige kemikalier har været i høring i EU landene. Disse 18 kemikalier fordeler sig på to grupper. Den første omfatter stoffer, der ikke tidligere har været reguleret i forbrugerprodukter. Det er bl.a. triclosan, muskxylen og muskketon, som er tilladte i kosmetiske produkter med visse begrænsninger. For disse stoffer ønsker Norge at indføre grænseværdier for indholdet i forbrugerprodukter. Norge foreslår forbud mod produktion, eksport og anvendelsen af forbrugerprodukter med muskxylen og muskketon på 0,05 % eller mere. Den anden gruppe består af stoffer, som i forvejen bliver reguleret af EU, men hvor Norge ønsker skrappere grænseværdier. EU Kommission har svaret, at Norges forslag strider mod deres frihandelsaftale med EU.

Triclosan kan udvikle antibiotikaresistens. Muskxylen og muskketon er persistente i miljøet samt giftige for vandlevende organismer. På trods af forskernes advarsler herom bliver disse stoffer brugt i stort omfang i EU.

REACH forbedrer EU kosmetikdirektivet

EU's nye kemikaliereform, REACH, trådte i kraft d. 1. juni 2007. Der er håb om at dette vil afhjælpe nogle af de utilstrækkeligheder, der har været i de alt 40 direktiver på kemikalieområdet. REACH lægger op til at, at industrien selv har ansvaret for at sandsynliggøre, at et produkt ikke er skadeligt for mennesker og miljø ved den aktuelle anvendelse. REACH kræver at kræftfremkaldende stoffer, hormonforstyrrende stoffer og stoffer, der skader arveanlæggene, skal godkendes inden de bliver markedsført.

Kemikalier, der bruges som ingredienser i kosmetiske produkter, er hvad angår sundhedseffekter underlagt kosmetikdirektivet, hvor reglerne er mindre skrappe, fordi direktivet ikke omhandler miljøeffekterne. Nu vil REACH dække de miljøeffekter, der kan være for kemikalierne, mens kosmetikdirektivet fortsætter med at dække sundhedseffekter af kemikalier i kosmetikprodukter.

Et af REACH-lovgivningens hovedformål er at fremme substitution af de farligste stoffer med mindre farlige stoffer. Det gælder særligt stoffer med ovennævnte særligt farlige egenskaber.

Der er tilstrækkeligt med indicier for triclosan, muskxylen samt muskketons farlighed, til at forsigtighedsprincippet bør anvendes. Risikoen ved at anvende disse stoffer i forbrugerprodukter er for stor til en forsat anvendelse. Derfor bør EU følge Norges forslag og forbyde disse stoffer i kosmetiske produkter. Der er gode muligheder for at substituere dem med mindre farlige kemikalier, der har samme funktion.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small