EU's Ministerråd vil ikke gribe ind mod farlige stoffer

Bragt i Ingeniøren

EU’s Ministerråd har netop givet grønt lys for at europæiske lande fortsat kan bruge og udlede stærkt forurenende stoffer til vandmiljøet – og stadig hævde at have overfladevand med ’god kemisk status’. Rådet stemte d. 28.6. om optagelsen af en række stoffer på listen over prioriterede farlige stoffer inden for vandrammedirektivet. Parlamentet behandlede forslaget tidligere i juni og havde tilføjet en række farlige stoffer til listen. Ministerrådet valgte at ignorere disse tilføjede stoffer, og sørge for de ikke blev underlagt kontrol. Blandt de tilføjede stoffer var den bromerede flammehæmmer TBBPA, der er blandt de mest anvendte flammehæmmere, hvis miljøskadelige virkninger jeg omtalte udførligt i Ingeniøren nr 24/2007. TBBPA anses for at være både persistent, bioakkumulerbar og giftigt over for vandlevende organismer og kan have langtidseffekter i vandmiljøet. Parlamentets forslag ville have været et vigtigt skridt i retning af at komme af med de farlige bromerede flammehæmmere. Men dette har Ministerrådet altså sat en foreløbig stopper for. Ud over TBBPA indeholdt listen en række andre stoffer, bl.a. Bisphenol A, plastblødgøreren dibutylphthalet (DEHP) og Naphthalen 1,5 disulfonate, hvor den sidstnævnte har skabt så store problemer i floden Raab, som krydser grænsen mellem Østrig og Ungarn, at floden nu ikke længere kan opretholde det tidligere liv og kun de mest robuste arter er tilbage. Ministerrådets beslutning betyder at disse stoffer fortsat kan udledes til vandmiljøet uden regulering og uden stofferne skal moniteres.

Forslaget skal nu gennem 2. behandling og her er det vigtigt at Parlamentet fastholder deres gode intentioner og sørger for en streng kontrol af farlige stoffer i vandmiljøet. Og så bør den danske regering forsøge at påvirke Ministerrådet til at følge Parlamentet. Hvis begge parter fastholder deres position ender sagen i forligsudvalg, hvor de skal blive enige.

Pia Nielsen
Kemikaliemedarbejder, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis