Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Spiller vi hasard med fertiliteten?

Bragt i Information

Moderne mennesker lider af en række skavanker, som ser ud til at udvikle sig foruroligende. Danmark har to kedelige rekorder, nemlig dårlig sædkvalitet og høj - og stigende - forekomst af testikelkræft. En undersøgelse af de danske værnepligtige viste, at 40 % havde under 40 mio. sædceller pr. ml. Er der under 38 mio. pr. ml vil der ofte være problemer med at gøre en kvinde gravid. 20 % af de værnepligtige havde et sædcelletal under 20 mio. pr. ml. hvilket gør det ekstremt svært at gøre en kvinde gravid. Også kryptorchisme (når testikler ikke er faldet ned i pungen ved fødslen) er stigende og det samme gælder deciderede misdannelser i kønsorganer som f.eks. hypospadi, hvor urinrøret udmunder et forkert sted på penis. Også kvinder rammes oftere af lidelser relateret til hormonsystemet, særligt det stigende antal tilfælde af brystkræft.

Førende forskere, som Niels Erik Skakkebæk fra Rigshospitalet, sætter dette i forbindelse med brugen af hormonforstyrrende stoffer. Dertil kommer, at nye undersøgelser tyder på at stofferne også har en negativ effekt på intelligensen og sågar øger risikoen for at udvikle fedme.

Træg lovgivning

Et af de mere kendte eksempler på stoffer med hormonforstyrrende effekter er phthalater, der bruges som blødgører i plastik. Her er der dog sket en bedring af reguleringen, således at flere af phthalaterne nu ikke må være i legetøj – om end de bruges stadig mange andre steder, f.eks. tekstiltryk. Et andet eksempel er Bisphenol A, der står på listen over stoffer med mindst ét dokumenteret forsøg med hormonforstyrrende effekt, men som stadig kan forekomme i almindelige forbrugerprodukter. Misæren skyldes, at den kemiske industri gennem årtier har fået lov til at markedsføre stoffer, selv om deres virkning på miljø og sundhed var ukendt. Derfor er det positivt at EU nu endelig har fået en kemikalielovgivning (REACH), der lægger op til at industrien selv har ansvaret for at sandsynliggøre, at de stoffer de sender på markedet er ufarlige. Hidtil har myndighederne skullet bevise stoffernes farlighed, før de kan forbydes. REACH trådte i kraft d. 1. juni i år, og har været forberedt i næsten 10 år.

I EU er cirka 30.000 kemiske stoffer i anvendelse. Kun meget få af disse stoffer er undersøgt for eventuelle skadelige virkninger på sundhed og miljø.

Kemi skader arveanlæg

Endnu færre stoffer er forbudt eller begrænset i deres anvendelse. Over de næste 2 år vil der blive opbygget en liste over stoffer, der skal godkendes til hver enkelt anvendelse. Denne liste vil bygge på stoffer, der er kræftfremkaldende, skadelige for arveanlæg (mutagene) eller skadelige for forplantningen samt sværtnedbrydelige, bioakkumulerende, giftige stoffer. De hormonforstyrrende stoffer er i princippet også omfattet af godkendelsesordningen, da de indgår som stoffer, der har ’equivalent concern’. Danmark bør presse på for at de stoffer, for hvilke der er begrundet mistanke vedrørende hormonforstyrrende effekter og som ikke er reguleret andre steder (f. eks. forbudt pga. deres kræftfremkaldende virkning eller evne til at skade forplantningen eller fostre), kommer på denne liste. Samtidig bør listen gøres mere fleksibel, således at stoffer, der er under begrundet mistanke hurtigt kan optages på listen og dermed skal godkendes til specifikt brug. Til gengæld skal stoffer, der viser sig at være ufarlige, slettes fra listen, så man ikke bare tvinger industrien til at bruge andre stoffer, der blot ikke er undersøgt godt nok endnu.

Mere sikre alternativer

Både lovgivere og industrien har generelt været for træge i denne proces. Der findes dog en række eksempler på industrier, som har kunnet se en fordel i at være på forkant - firmaer der tænker mere langsigtet og erstatter (substituerer) de farlige stoffer. De firmaer der udvikler stoffer og processer, der er uproblematiske for sundhed og miljø, vil dermed kunne opnå markedsfordele ved at være på forkant. Indtil lovgivningen kommer til at fungere i praksis på EU-plan, er det vigtigt, at vi sørger for, at der er et markedstræk i retning af mindre farlige stoffer. Her kan den offentlige sektor spille en stor rolle gennem at indføre grøn indkøbspolitik – en proces der har været i gang i mange år, men går alt for langsomt. Der mangler klare mål og evaluering af hvorvidt målene nås. Her kunne regeringen træde i karakter og indføre sådanne mål. Og i forhold til private forbrugere gælder det især om at fremme køb af miljømærkede produkter. Et første skridt vil her være at afskaffe brugerbetalingen – at virksomheder der markedsfører miljømærkede produkter skal betale til ordningens administration. Dette går stik imod forureneren-betaler-princippet, som alle ellers siger, at de hylder.

Af Pia Nielsen
Kemikaliemedarbejder, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small