Invasive plantearter truer den biologiske mangfoldighed

Pressemeddelelse

Det Økologiske Råd har netop udgivet hæftet ”Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter” for at få dette alvorlige problem sat på den politiske dagsorden i Danmark.

Invasive plantearter udgør en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed på jorden. I Danmark er det bl.a. Kæmpe-Bjørneklo, Rynket Rose, Japansk Pileurt, Kæmpe-Pileurt, Sildig Gyldenris, Kanadisk Gyldenris og Glansbladet Hæg, der kvæler de naturligt hjemmehørende planter og forringer de landskabelige og rekreative værdier.

Danmark lever ikke op til sine internationale forpligtelser til så vidt muligt at forhindre, at invasive arter truer økosystemer, levesteder eller arter. Invasive arter breder sig i disse år voldsomt i Danmark, uden at myndighederne griber ind. Der er kun lovgivet om bekæmpelse af én invasiv planteart i Danmark, nemlig Kæmpe-Bjørneklo, hvor kommunerne har fået hjemmel til at pålægge grundejere at bekæmpe den.

Men der er et akut behov for forebyggelse og bekæmpelse af alle invasive plantearter. Det siger sig selv, at jo længere tid en invasiv planteart har fået lov til at brede sig i naturen, desto større bliver skaderne på naturen og desto mere ressourcekrævende vil det blive at udrydde den eller at forhindre den i at brede sig yderligere. Omfanget af den bekæmpelsesindsats, som vi efterlader til de kommende generationer, afhænger i høj grad af, hvornår og hvor målrettet vi går i gang. Erfaringer viser, at forebyggelse er langt billigere end bekæmpelse, og at bekæmpelsen bliver billigere, jo tidligere den iværksættes.

Erfaringer fra bl.a. Lyngby-Taarbæk viser, at Kæmpe-Bjørneklo kan udryddes ved en effektiv bekæmpelsesindsats, så der herefter ikke længere vil være behov for hverken overvågning eller bekæmpelse.

Rynket Rose breder sig i disse år voldsomt langs vore kyster, hvor den skygger det rige naturlige planteliv ihjel, ændrer det sandede kystlandskab totalt og gør det uigennemtrængeligt og uanvendeligt til rekreative formål som solbadning, vandreture og leg. Der er derfor et akut behov for en indsats, der kan forhindre den i at brede sig yderligere langs vore kyster.

Yderligere oplysninger:
Hans Nielsen 33 18 19 44


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis