Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pesticider hører ikke hjemme i private haver. EU er en dårlig undskyldning

Det er en dårlig undskyldning, når regeringen siger, at vi ikke må forbyde pesticider i private haver for EU

Regeringen har meldt ud, at den ikke vil forbyde brug af pesticider i private haver som led i at beskytte vores drikkevand mod nedsivning. Eyvind Vesselbo (V) udtalte d. 26.7., at man blot vil orientere om, hvordan man sprøjter mest nænsomt. Regeringen vil endda forhindre kommuner, bl.a. Århus, i at forbyde pesticider i haver. Det er trist for vores miljø. Selv om langt de fleste pesticider bruges i landbrug og gartneri, er der ingen grund til også at bruge dem i private haver. Det kan skade biodiversiteten, altså mangfoldigheden i dyre- og plantelivet. Samtidig bruges pesticider i haver ofte på arealer med perlegrus eller fliser, hvor der ikke er plantedække og derfor direkte passage ned til grundvandet. Samtidig kommer haveejere let til at overdosere pesticiderne. Debatten om pesticider i haver må ikke overskygge den om landbruget, som er langt det største miljøproblem. Men man kan sagtens dyrke sin have uden brug af pesticider – derfor er der ingen grund til at bruge dem. Der findes flere gode vejledninger i havedyrkning uden brug af pesticider, f.eks. på www.miljoeogsundhed.dk.

By- og Landskabsstyrelsen hævder så, at vi slet ikke forbyde sprøjtning i private haver, da EU vil se det som en teknisk handelshindring. Men det er en automatreaktion – det handler bare om at formulere sig på den rigtige måde. Der er flere eksempler på, at vi har stillet krav til farlige stoffer, som i realiteten er et forbud – uden at EU har stoppet det. Vi har således i mange år haft et krav om, at private skal søge polititilladelse, hvis de vil købe giftige stoffer som træsprit m.v. Man kunne stille samme krav til sprøjtemidler. Eller man kunne stille krav om uddannelse – om at private skal tage et kursus og erhverve et sprøjtebevis, før de må købe pesticider. Det ville være et absolut sagligt krav – mhp. at forebygge forkert anvendelse og overdosering. Samtidig skulle der lægges begrænsning på, hvor meget en haveejer må købe, så enkelte ikke blot erhvervede sig et bevis og solgte videre til andre uden bevis.

Hvis regeringen ønsker, at haveejere fortsat skal kunne bruge pesticider, må den sige det åbent og ikke dække sig ind under EU.

Christian Ege

sekretariatsleder

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small