Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Forsinkede husdyrsager skyldes lovsjusk

Klager over godkendelser af husdyrbrug skyldes uklar lov. Det Økologiske Råd svarer Bent Bøgsted, DF, som ønsker at nedlægge Rådet

Bent Bøgsted, MF for Dansk Folkeparti, citeres i Nordjyske d. 5.10. for, at han vil nedlægge Det Økologiske Råd ved lov i Folketinget. Det er jo interessant, hvordan han vil forsvare dette i forhold til grundloven, men lad nu det ligge. Det, der ophidser Bøgsted er, at han mener vi har skylden for de lange sagsbehandlingstider ved udvidelse af husdyrbrug. Det er korrekt, at vi har indklaget mange af kommunernes afgørelser for Miljøklagenævnet. Vi har fuld forståelse for frustrationen over sagsbehandlingstiden, men den er vi ikke herre over. Problemet bunder i, at VKO-flertallet fra starten har lavet en uklar lov. Loven indeholder på den ene side et krav om at bruge bedst tilgængelig teknologi (BAT) og på den anden side nogle reduktionskrav til ammoniakfordampningen i forhold til hvad den var i 2005/2006. Og disse to stemmer ikke overens, idet BAT-kravet i næsten alle sager er skrappere end reduktionskravet for ammoniak. Vi har da også fået medhold i samtlige af de sager, som indtil nu er afgjort, nemlig 54.
En tilsvarende kritik blev fremsat af statens advokat, Kammeradvokaten, d. 16.9. Så hvis Bent Bøgsted vil forbyde kritik af VKOs arbejde, er det ikke nok at nedlægge Det Økologiske Råd. Så skal han også nedlægge både Miljøklagenævnet og Kammeradvokat-institutionen. Miljøministeren erkender også, at der er problemer. Hun ønsker blot ikke at handle nu, men vil afvente en udvalgsrapport.
Det er bl.a. disse uklarheder i loven, der er forklaringen på, at en del kommuner giver miljøgodkendelser, der ikke opfylder BAT-kravet, og som derfor bliver ophævet af Miljøklagenævnet. Desuden har samme folketingsflertal besluttet, at behandlingen af sagerne skulle flyttes til kommunerne, hvoraf ikke alle har haft forudsætningerne for at behandle sagerne.
Men den positive side af historien er, at vores og andre miljøorganisationers klager og Miljøklagenævnets afgørelser har hævet kvaliteten i kommunernes afgørelser. Det afspejler sig i, at vi i starten påklagede ca. 20% af afgørelserne – i dag er det kun 10%.
Samtidig ville det også være et problem for de 90% af ansøgerne, som faktisk lever op til lovens miljøkrav, hvis de sidste 10% blot slap for det. Så ville de 90% jo føle sig til grin.

Hans Nielsen, landbrugsmedarbejder, og Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 12.10.2010


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small