Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Forbud mod glyphosat om efteråret vil både gavne grundvandet, naturen og miljøet.

Dagens nye rapport fra GEUS viser, at glyphosat/Round-up går i grundvandet, helt ned til 60 m’s dybde. Nu må der handles for at indskrænke brugen

Den nye rapport fra GEUS viser, at problemet med glyphosat i grundvandet er langt større, end miljøministeren hidtil har villet erkende. Det Økologiske Råd opfordrer miljøminister Karen Ellemann til straks at indføre et forbud mod anvendelse af glyphosat om efteråret. Et sådant øjeblikkeligt forbud vil forbedre beskyttelsen af grundvandet betydeligt, idet risikoen for udvaskning er særlig stor på denne årstid, hvor størstedelen af nedbøren hurtigt siver igennem rodzonen og ned til grundvandet. Samtidig vil det sammen med de skærpede krav om anvendelse af efterafgrøder betyde, at flere marker først vil blive pløjet om foråret. Og det vil både reducere nitratudvaskningen, gavne fugle- og dyrelivet og øge humusindholdet i landbrugsjorden.
Samtidig skal der indføres effektive beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringer – og her er udvidelsen fra 10-25 m, som miljøministeren foreslår, helt utilstrækkeligt.
Det Økologiske Råd opfordrede allerede i maj 2002 kraftigt den daværende Miljøminister Hans Chr. Schmidt til at indføre et forbud mod anvendelse af glyphosat om efteråret. Baggrunden for denne opfordring var, at glyphosat var det hyppigst fundne pesticid i det højtliggende og relativt unge grundvand i Miljøministeriets Landovervågning 1993-2000. Glyphosat blev fundet i 17% af de foretagne analyser og 75% af fundene var på over grænseværdien for pesticidrester i drikkevand på 0,1 mikrogram/l. Nedbrydningsproduktet AMPA blev ligeledes fundet i 17% af de foretagne analyser, og her var 50% af fundene på over 0,1 mikrogram/l.
Det er således regeringens manglende vilje til i 2002 at forebygge forurening af grundvandet, der nu har ført til, at glyphosat kan findes i grundvand i ned til 60 meters dybde.
Miljøministeren bør samtidig iværksætte en hurtig undersøgelse af, om der bør indledes en forbudsprocedure mod glyphosat – og dermed Roundup, som anvendes både i landbrug, på offentlige arealer og i private haver. I denne undersøgelse skal inddrages, at det skal sikres, at man ikke erstatter round-up med midler, som er farligere for miljø og sundhed.
Sagen viser vigtigheden af at få begrænset brugen af pesticider. Dette arbejde har været gået i stå under den nuværende regering, og imens er landbrugets brug af pesticider blot steget. Vi skal have øget omlægningen til økologisk jordbrug, bl.a. ved at den offentlige sektor øger sin omlægning til økologisk bespisning. Vi skal have udvidet de sprøjtefri randzoner. Endelig skal vi øge anvendelsen af ny teknologi i det konventionelle landbrug. Der findes en række nye teknologier som injektionssprøjter og GPS-styring, som anvendes i alt for ringe omfang, fordi der mangler incitamenter til at bruge dem. Regeringen har lovet at øge afgiften på sprøjtemidler, men det bliver blot udskudt gang på gang.

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger

Christian Ege tlf: 33181933 eller 28580698


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small