Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Miljøministeren ofrer Danmarks natur

På opfordring fra landbruget har miljøminister Karen Ellemann uden videre besluttet at udskyde Danmarks opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv i 12 år – fra 2015 til 2027.

På opfordring fra landbruget har miljøminister Karen Ellemann uden videre besluttet at udskyde Danmarks opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv i 12 år – fra 2015 til 2027. Men det kræver en dispensation fra EU - og Danmark opfylder slet ikke kriterierne for dispensation. Derfor påklager de grønne organisationer beslutningen til EU.

Hovedparten af de danske vandområder kan ikke leve op til Vandrammedirektivets mindstekrav om en god økologisk tilstand i 2015. En af hovedårsagerne er landbrugets forurening. Samtidig viser den netop offentliggjorte biodiversitetsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser, at alle undersøgte økosystemer er i tilbagegang. Tilbagegangen skulle ellers ifølge FN-målsætningen (Biodiversitetskonventionen) være ophørt senest i 2010. Igen er det danske landbrug en af hovedsynderne, fordi miljøreguleringen af landbruget er langt mere lempelig end reguleringen af landets øvrige erhvervsvirksomheder.

Alligevel har regeringen efter direkte opfordring fra landbruget syltet indsatsen gang på gang. Derfor kan Danmark ikke leve op til vores internationale forpligtelser om artsrig natur og et godt vandmiljø.  EU Kommissionen har allerede via en såkaldt åbningsskrivelse truet med en EU-retssag, fordi den danske regering nøler med opfyldelse af Vandrammedirektivet. Derfor foreslog regeringen modvilligt, at reducere kvælstofforureningen med 19.000 tons. Det er i sig selv utilstrækkeligt – forskerne peger på, at min. 25-30.000 tons er nødvendigt for at leve op til Vandrammedirektivets målsætning.

Nu vil regeringen endda kun reducere med 9.000 tons kvælstof frem til 2015 og så udsætte resten til 2027. Derfor beder regeringen EU om dispensation fra miljøkravene. Begrundelsen er, at hvis Danmark skal leve op til kravene, vil dansk landbrug blive ramt hårdere end i nabolandene. Men det er slet ikke en gyldig dispensationsgrund. Derfor vil undertegnede organisationer påklage regeringens beslutning til Kommissionen. Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening har tidligere fået medhold i en lignende klage og derved forhindret, at regeringen fik dispensation fra EUs miljøkrav.

”Miljøministeren bruger årtiers dårligste undskyldning om, at dansk landbrug vil blive hårdere ramt end nabolandene, til at tilsidesætte EU’s miljøkrav.” siger Bo Normander, formand for Det Økologiske Råd.  

”Det er pinligt, at regeringen nu tilsidesætter ethvert hensyn til dansk natur. Regeringen forsøger ikke bare at springe over hvor gærdet er lavest. Den kryber helt under gærdet.” siger Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD og koordinator for et grønt samarbejde mellem miljøorganisationerne.

”Efter års spilfægteri om vores natur og miljø er masken nu endeligt faldet og tilbage står, at regeringen intet agter at foretage sig for natur og miljø. Derfor går vi nu til EU.” siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Yderligere oplysninger

Bo Normander, formand, Det Økologiske Råd, tlf. 20 87 19 33.
Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A), tlf. 22 81 10 27.
Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, tlf. 20 40 23 10.

Det grønne samarbejde består af Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Botanisk Forening. Koordinator: Kåre Press-Kristensen.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small