Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Hospitalsspildevand skal renses

Hospitalerne er en stor punktkilde til antibiotikaresistente bakterier og miljøskadelige medicinstoffer. Bakterierne udgør en risiko for borgere ved oversvømmelser og medicinstoffer bliver ikke fjernet i tilstrækkeligt omfang i alm. renseanlæg og er en trussel for vandmiljøet. SF, S og R vil have renset hospitalsspildevandet.

Hospitalerne er en stor punktkilde til antibiotikaresistente bakterier og miljøskadelige medicinstoffer. Bakterierne udgør en risiko for kloakarbejdere og for befolkningen, når kloakvand oversvømmer gader, stationer, kældre og havnebad. Medicinstofferne bliver ikke fjernet i tilstrækkeligt omfang i alm. renseanlæg og udgør derfor en trussel for vandmiljøet. Derfor vil SF, S og R have renset hospitalsspildevandet ved kilden.

Der stilles ingen specifikke krav til indholdet af antibiotikaresistente bakterier eller medicinstoffer i hospitalernes spildevand. Hospitalerne udleder derfor miljøskadelige medicinstoffer til kloakken, som private farmaceutiske virksomheder aldrig ville få tilladelse til at udlede.

Men en helt ny undersøgelse fra Naturstyrelsen har vist, at næsten alle bakterier og medicinstoffer kan fjernes fra hospitalernes spildevand ved en kombination af nedbrydning i et høj-effektivt biologisk renseanlæg kombineret med fysisk/kemisk rensning. Metoden er pladseffektiv og billig, og er både relevant for landets eksisterende hospitaler og de nye supersygehuse. Efter rensning kan spildevandet opfylde badevandskravet uden fortynding.

Det må derfor nu sikres, at spildevand fra både eksisterende og nye hospitaler renses, så resistente bakterier og medicinstoffer fjernes ved kilden. Hospitaler skal naturligvis overholde samme krav som private virksomheder, såfremt teknologien er til rådighed og til at betale. Og undersøgelsen fra Naturstyrelsen viser netop, at dette nu er tilfældet.

”Det er på høje tid, at vi stiller lige så ambitiøse miljøkrav til store offentlige virksomheder, som vi stiller til det private erhvervsliv” siger Bo Normander, formand for Det Økologiske Råd.

Resistente bakterier og medicinstoffer er ikke kun en udfordring i Danmark. Derfor vil den dansk udviklede renseteknologi til hospitalsspildevand sandsynligvis vække stor opsigt i udlandet, og kan derved være med til at øge eksporten af dansk miljøteknologi. Men det kræver selvfølgelig, at vi får endnu flere danske erfaringer og derved bedre dokumentation for metodens effektivitet.

Når der investeres 40 mia. kr i nye supersygehuse, så er det uhyre vigtigt, at ny teknologi tænkes ind i projekterne fra start, så sygehusene ikke bare er en investering i bedre sygehusvæsen, men også en investering i nye og unikke spidskompetencer indenfor byggeri af fremtidssikrede sygehuse. Spidskompetencer der med garanti bliver forsat mere efterspurgt på globalt plan.

Dansk Miljøteknologi har spurgt partierne, om de støtter rensning af hospitalsspildevand, Oppositionen, SF, S og R, har svaret ja, mens de borgerlige partier ikke har svaret: http://www.danskmiljøteknologi.dk/diverse/svar_skema_2011.pdf (spm. 10)

Fakta om Naturstyrelsens undersøgelse

I undersøgelsen blev hospitalsspildevand fra Rigshospitalet renset i en specialudviklet Membran Bio-Reaktor (MBR) udviklet af Grundfos BioBooster og dernæst efterbehandlet. Spildevandet blev efterfølgende analyseret for 93 miljøfremmede stoffer og reststente bakterier. Efter rensningen indeholdt spildevandet ikke resistente bakterier og koncentrationen af medicinstoffer var under grænseværdierne. Naturstyrelsen anser metoden for lovende og særdeles omkostningseffektiv.

Link: Læs rapport om rensning af hospitalsspildevand, klik her

Bo Normander, formand for Det Økologiske Råd.

Yderligere oplysninger: Bo Normander, tlf. 20 87 19 33


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small