Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Gode elementer i Husdyrreguleringsudvalgets rapport

Husdyrreguleringsudvalgets rapport anbefaler bl.a., at al gødningsanvendelse fremover skal kunne reguleres i miljøgodkendelserne af landbrug.

Husdyrreguleringsudvalgets rapport anbefaler bl.a., at al gødningsanvendelse fremover skal kunne reguleres i miljøgodkendelserne af landbrug. I dag er det ikke muligt at regulere anvendelsen af handelsgødning, selv om det medfører en udvaskning på i gennemsnit 45 kg N/ha, men kun de 4 kg N/ha som anvendelse af husdyrgødning i gennemsnit øger udvaskningen med.

Rapporten anbefaler endvidere, at nedsættelsen af nitratudvaskningen især skal ske, hvor nedbrydningen (denitrifikation) af den udvaskede nitrat er mindst på dens vej fra markerne til de sårbare vandområder. Det betyder, at der skal ske voldsomme ændringer i landbrugsdriften i områder, der afvander til sårbare vandområder som f.eks. Limfjorden og Mariager Fjord.

Der har været forslag fremme om at indføre stærkt nedsatte og omsættelige gødningskvoter inden for de sårbare områder, men en sådan regulering af gødningsanvendelsen vil ikke virke.

Det skyldes, at afgrøderne generelt udnytter gødningen væsentlig bedre på de sårbare jorder end på de robuste. Hvis kravene til kvælstoftilførsel strammes på de sårbare jorder, bliver det attraktivt at flytte gødning fra robuste jorder til sårbare jorder, og det er umuligt at kontrollere, hvordan gødningen bliver fordelt på den enkelte bedrifts jorder.

Da samfundet har en stor interesse i, at udlægningen af naturområder fører til de størst mulige naturmæssige, landskabelige og rekreative værdier, bør det gøres attraktivt for landbrugene at gennemføre en samlet plan for de sårbare områder. Det kan ske ved at foretage en jordfordeling med etablering af natur, vedvarende græs og flerårige energiafgrøder på de arealer, hvor det giver de største miljømæssige og driftsmæssige fordele for såvel landbruget som samfundet og i et sådant omfang, at de resterende arealer kan dyrkes med de gældende gødningsnormer.

På den måde vil vi både kunne opnå en god økologisk tilstand i de miljøfølsomme fjorde og rentabel landbrugsdrift uden permanente støtteordninger. Og det vil både miljømæssigt og samfundsøkonomisk være langt bedre end gødningskvoter eller endnu lavere gødningsnormer.

 

Hans Nielsen

Det Økologiske Råd

Bragt i LandbrugsAvisen den 30. september 2011


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small